2015-02-19 18:18:28

Svätý Otec v rannej homílii: Pán nám pomáha voliť si dobro


Vatikán 19. februára - Za akýchkoľvek okolností života si má kresťan voliť Boha a nenechať sa zviesť zvykmi a situáciami, ktoré od neho odvádzajú - uviedol pápež František komentujúc liturgické čítania dňa počas dnešnej rannej svätej omše, slávenej v kaplnke Domu sv. Marty. Voliť si Boha, voliť si dobro, aby sme nepodľahli omylu úspešnosti. Síce chválení masou, ale v konečnom dôsledku nič viac než ctitelia „malicherných vecí, ktoré pominú“.

V centre homílie Svätého Otca bola úvaha nad pasážou z Knihy Deuteronómium (Dt 30,15-20), kde Boh hovorí Mojžišovi: «Hľa, dnes ti predkladám život a šťastie i smrť a nešťastie.» Ako povedal Svätý Otec, voľba Mojžiša je tá, akú má robiť kresťan každý deň. A to je ťažká voľba. Je oveľa jednoduchšie žiť a nechať sa unášať zotrvačnosťou života, okolnosťami, zvykmi“, skonštatoval. Je to jednoduchšie, no znamená to stať sa sluhami bôžikov:

Vybrať si medzi Bohom a bôžikmi, ktorí nemajú tú moc, aby nám niečo dali, len malé malicherné veci, ktoré sa pominú. Nie je však jednoduché rozhodnúť sa, máme vždy snahu ísť tam, kam idú ľudia, byť ako všetci ostatní. Ako všetci a nikto. A dnes nám Cirkev hovorí: Zastav sa! Postoj a vyber si!‘ Je to dobrá rada. Dnes nám osoží zastaviť sa a premýšľať trochu počas dňa: Aký je môj životný štýl? Akými cestami idem?“

Pri tejto otázke sa žiada ísť do hĺbky a pýtať sa seba samých aj na to, aký je náš vzťah s Bohom, s Ježišom, vzťah s rodičmi, súrodencami, manželkou alebo manželom, deťmi – pokračoval Svätý Otec. Ďalej prešiel k textu evanjelia dňa (Lk 9,22-25), kde Ježiš hovorí svojim učeníkom, že človek, ktorý by aj „celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil“, nemá z toho žiadny osoh.

„Pomýlenou cestou je usilovať sa o vlastný úspech, majetok, bez toho, aby sme mysleli na Pána, bez toho, aby sme mysleli na rodinu. Dve otázky si položme: Aký je môj vzťah s Bohom, aký je môj vzťah s rodinou. Niekto môže získať všetko, ale nakoniec skončiť krachom. Zlyhal. Taký život je krachom. - ‚Ale nie, veď mu postavili pomník, namaľovali mu obraz...‘Nie, zlyhal: nevedel si správne vybrať medzi životom a smrťou.“

Pýtajme sa, aká je „rýchlosť môjho života“, či „premýšľam o veciach, ktoré robím“. A prosme si od Boha milosť, aby sme mali tú „trochu odvahy“, ktorú potrebujeme, aby sme sa vždy rozhodli pre neho. Nápomocná nám bude veľmi pekná rada Prvého žalmu, dodal pápež v závere homílie:

„«Blažený človek, ktorý dúfa v Pána.» Keď nám Pán dáva túto radu – ‚Zastav sa! Vyber si dnes, rozhodni sa‘ – nenecháva nás osamote. Je s nami a chce nám pomôcť. Len sa mu musíme zveriť, mať v neho dôveru. «Blažený človek, čo dúfa v Pána.» Dnes, keď sme sa pristavili, aby sme o týchto veciach premýšľali a pre niečo sa rozhodli, niečo si vybrali, vedzme, že Pán je s nami, je pri nás, aby nám pomohol. Nikdy nás nenechá ísť samých, nikdy. Je stále s nami. Aj vo chvíli voľby je s nami.“ -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.