2015-02-19 16:03:00

Popiežius: Kasdien turime rinktis tarp Dievo ir „kitų dievų“


Ketvirtadienio Mišių skaitiniai kalba apie pasirinkimą. Dievas sako Mozei: „Štai! Šiandien padėjau prieš tave gyvenimą ir gerovę, mirtį ir pražūtį. Jei laikysies Viešpaties, savo Dievo, įsakymų... tada klestėsi..., o Viešpats, tavo Dievas, tave laimins...“ (Įst, 30,15-16). Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus sakė, kad su tokiu pasirinkimu susiduriame kiekvieną dieną. Tai nelengvas pasirinkimas. Dažnai esame gundomi rinktis paprastesnį kelią ir tarnauti kitiems dievams. „Tai pasirinkimas tarp Dievo ir kitų dievų, tų, kurie nieko negali mums duoti, kurie gali duoti tik netvarias smulkmenas. O vis dėlto mums sunku rinktis, dažnai mes elgiamės taip, kaip elgiasi dauguma, einame ten, kur visi eina. Šiandien Bažnyčia mums sako: „Sustok! Sustok ir rinkis!“ Iš tiesų tai labai geras patarimas. Šiandien sustokime ir pamąstykime: Kaip aš gyvenu, koks mano gyvenimo stilius? Kokiais keliais aš keliauju?“

Reikia eiti dar toliau ir klausti: Koks mano santykis su Dievu, su Jėzumi? Koks mano santykis su tėvais, broliai ir seserimis, su vyru ar žmona, su vaikais? Negalime apsiriboti vien savimi. „Eina klaidingu keliu kas rūpinasi tik savo sėkme, savo nuosavybe, negalvodamas apie Viešpatį, nesirūpindamas savo šeima. Du klausimai: Koks mano santykis su Dievu? Koks mano santykis su šeima? Galima viską laimėti, bet galiausiai jaustis pralaimėjusiu žmogumi. Galiausiai paaiškės, kad tas gyvenimas tai pralaimėjimas. Galbūt tau pastatys paminklą ar nutapys tavo portretą... bet tu pralaimėjai, nemokėjai rinktis tarp gyvenimo ir mirties.“

Dėl to ir turime visada prašyti patarimo, sakė Pranciškus. „Laimingas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu. Viešpats nepalieka mūsų vienų. Kai sustojame ir turime rinktis, jis mums pataria. Jis yra su mumis ir nori mums padėti. Tačiau mes turime juo pasitikėti, turime į jį sudėti savo viltis. Laimingas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu. Šiandien ir kiekvieną akimirką kai turime priminti sprendimą, kai turime rinktis, atsiminkime, kad Viešpats yra su mumis, kad jis yra šalia ir nori mums padėti. Jis niekada nepalieka mūsų vienų. Jis visada su mumis. Pasirinkimų akimirkomis jis yra su mumis“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.