2015-02-19 13:27:00

Pelenų trečiadienio Mišios: Neverkia tik veidmainiai


Trečiadienio pavakare popiežius Pranciškus, kaip kasmet, vadovavo atgailos procesijai nuo Romos Aventino kalvos Šv. Anzelmo bažnyčios į netoliese, už kelių šimtų metrų esančią Šv. Sabinos bažnyčią ir joje aukojo Gavėnios liturginį laikotarpį pradedančio Pelenų trečiadienio Mišias.

Pranašas pirmajame skaitinyje kalba apie žmogaus vidinio atsivertimo svarbą: „Grįžkite pas mane visa savo širdimi“ (Jl 2,12), - sakė popiežius Pranciškus Mišių homilijoje. Šia proga skaitytos pranašo Joelio knygos ištraukos pabaigoje ypatingas dėmesys skirtas kunigų maldai ir pabrėžta, kad kunigai privalo melsti verkdami, su ašaromis akyse.

Mes visi, o ypač kunigai, - kalbėjo Pranciškus, - pradėdami Gavėnią prašykime ašarų malonės, kad mūsų malda ir mūsų atsivertimas būtų kuo tikresnis, be veidmainystės. Paklauskime savęs: „Ar aš verkiu? Ar popiežius verkia? Ar kardinolai verkia? Ar vyskupai verkia? Ar vienuoliai verkia? Ar kunigai verkia? Ar būna ašarų mūsų maldoje?“

Tokia yra ir šios dienos Evangelijos žinia. Šiandien skaitytoje Evangelijos pagal Matą ištraukoje Jėzus vardija tris Mozės įstatymo numatytus artimo meilės darbus – išmaldą, maldą ir pasninką – ir smerkia tik išorinį veidmainišką šių priesakų vykdymą, be sugraudintos širdies. Iš tiesų, - sakė Pranciškus, - tik veidmainiai nemoka verkti, jie užmiršo ašaras, nemeldžia ašarų malonės.

Brangieji broliai ir seserys, Viešpats nepavargsta būti mums gailestingas, jis kiekvieną kartą vis iš naujo mums siūlo savo atleidimą, kviesdamas pas jį sugrįžti su atnaujinta širdimi, nuplauta ašaromis, kad galėtume dalyvauti jo džiaugsme. Kaip priimti  kvietimą, šiandien paaiškina Šv. Paulius, prašydamas, kad leistumės būti sutaikinti su Dievu.

Susitaikinimas tai ne tik žmogaus pastangos. Mūsų susitaikinimas su Dievu įmanomas Tėvo gailestingumo dėka. Iš meilės mums jis paaukojo savo vienatinį Sūnų. Kristus, prisiėmė mūsų nuodėmes ir savąja kryžiaus auka mus nuteisino Tėvo akivaizdoje. Kristuje mes galime būti teisūs, jei tik priimsime Dievo malonę ir nepražiopsosime dabartinio palankaus meto, šiandien mums siūlomos galimybės. Tad prašau, sustokime, ir leiskimės būti sutaikintais su Dievu, - sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.