2015-02-19 19:09:19

Papa brazilskoj Kampanji bratstva: Treba poslušati vapaj siromašnih


Voli se služeći, i to ponajviše najsiromašnijima – istaknuo je papa Franjo u poruci za 52. kampanju bratstva, odnosno tradicionalni pothvat solidarnosti koji se, na poticaj brazilskih biskupa, održava tijekom korizme. Tema ovogodišnje kampanje glasi „Bratstvo: Crkva i društvo“, uz riječi nadahnute retkom iz Biblije, iz Markova evanđelja, „Došao sam služiti“ (Mk 10,45).
Voljeti služeći, to je ukratko identitet kršćanina koji želi nasljedovati Isusa – napisao je Papa te podsjetio da je upravo korizma vrijeme za obnovu našega života, poistovjećujući se s Gospodinom koji je došao služiti, i darujući se nesebično braći, a ponajviše onima najpotrebitijima. Crkva ne može biti ravnodušna na potrebe ljudi, te stoga želi dati svoj prinos u poštovanju laičnosti države i ne zaboravljajući samostalnost zemaljskih stvarnosti. Raditi za dobro ljudskoga bića nije isključivo zadaća ustanovâ; svatko treba obaviti svoj dio, u obitelji, u radnoj sredini, u društvu – primijetio je Papa.
Istaknuvši da siromašnima i potrebitima trebamo konkretno pomoći, Sveti je Otac napomenuo da je svaki kršćanin, kao i svaka zajednica, pozvan biti Božje sredstvo za oslobođenje i promicanje siromašnih, kako bi se mogli potpuno integrirati u društvo. Za to imamo biti prilagodljivi i pozorni na vapaj siromašnoga, i pomoći mu – napomenuo je Papa podsjećajući na apostolsku pobudnicu 'Evangelii gaudium'. Ključna je riječ 'prihvat', jer kada smo velikodušni u prihvatu neke osobe, i podijelimo nešto s njom – malo hrane, mjesto u našem domu, ili pak naše vrijeme – to nas nimalo ne osiromašuje, nego nas, štoviše, obogaćuje – istaknuo je papa Franjo te na kraju potaknuo da ispitamo svoju savjest o konkretnom i djelotvornom zauzimanju u izgradnji pravednijega, bratskoga i miroljubivoga društva.
Osvrnuvši se u razgovoru za našu radijsku postaju na temu ovogodišnje kampanje „Bratstvo: Crkva i društvo“, kardinal Odilo Pedro Scherer istaknuo je proročki glas Crkve u društvu, u prošlosti, ali i u sadašnjem trenutku. Nakon razdoblja vojne diktature, ograničavanja demokratskih slobodâ, progona, mučenja i kršenja ljudskih prava '70-ih i '80-ih godina, kada se Crkva vrlo snažno očitovala, sada – prema kardinalovim riječima – u Brazilu postoje drugi problemi društvenoga života, u vezi s kojima se Crkva ponovno snažno očituje.
Spomenuvši u tom smislu povrjede ljudskih prava, marginalizaciju ljudi, zaborav općega dobra, nedostatnu pozornost prema politikama za cjelovito promicanje osobe, prema temeljnim pravima na zdravlje, stan i osnovna dobra za život, kao i prema pravima manjinâ, kardinal je posebno istaknuo pitanje prava na život.
U društvu je vrlo rašireno nasilje, ne poštuje se pravo na život brojnih osoba. Mnogo ljudi umire nasilnom smrću – primijetio je kardinal te dodao da je s druge strane i pravo na život još nerođenih, ali koji su također ljudska bića. To nije uvijek dobro shvaćeno – upozorio je kardinal te istaknuo – Kada je ubijena neka odrasla osoba, ili neko dijete, društvo, i općenito javno mnijenje, vrlo su osjetljivi. Ali, to se ne događa u odnosu na vrlo brojnu djecu ubijenu pobačajem. Međutim, i to je temeljno ljudsko pravo koje valja štititi i promicati – istaknuo je kardinal Scherer.All the contents on this site are copyrighted ©.