2015-02-17 15:10:00

Popiežius Pranciškus meldėsi už Libijoje nužudytus koptus krikščionis


Popiežius Pranciškus antradienio rytą aukotas mišias skyrė už Libijoje nužudytus koptus krikščionis, prisiminė maldoje gedinčius jų artimuosius ir koptų ortodoksų popiežių Tawadrosą II, kuriam asmeniškai pareiškė užuojautą pirmadienį, vos tik sužinojęs apie Libijoje dirbusių jaunų koptų vyrų kraupias žudynes.

„Aukojame šias Mišias už 21 mūsų brolius koptus, kurie buvo nukirsdinti vien todėl, kad buvo krikščionys. Meldžiamės už juos prašydami Viešpatį, kad priimtų juos kaip kankinius, meldžiamės taip pat už jų šeimas, už sunkiai prislėgtą mano brolį Tawadrosą“, pasakė popiežius Pranciškus Mišių dalyviams ir perskaitė Mišių įžangos priegiesmį, 31-sios Psalmės žodžius:

„Viešpatie, būk užuovėjos uola, mano tvirtovė, galinga pilis man gelbėtis! Juk esi man ir uola ir tvirtovė, vesi ir saugosi mane dėl savo vardo.“

Pirmadienio popietę popiežius Pranciškus paskambino Aleksandrijos koptų ortodoksų patriarchui, popiežiui Tawadrosui II, pareiškė gilią užuojautą dėl islamistų nužudytų jaunų koptų ir užtikrino savo asmeninį artumą su visa koptų Bažnyčia, pranešė Šventojo Sosto spaudos salės direktorius. Apie Šventojo Tėvo Pranciškaus pokalbį su koptų popiežiumi papasakota Spaudos salės direktoriaus F. Lombardi pareikime.

Popiežius Pranciškus paskambino popiežiui Tawadrosui jam pareikšti užuojautą ir paliudyti gilų dalyvavimą Koptų Bažnyčios skausme dėl islamistų fundamentalistų barbariškai nužudytų koptų. Pranciškus užtikrino Tawadrosui savo maldą, pasakė, kad melsis už nužudytus krikščionis taip pat antradienį, dvasinėje vienybėje su Koptų Bažnyčia Libijoje nužudytų koptų laidotuvių dieną, per rytmetines šventąsias Mišias.

Popiežius Pranciškus: mus tedrąsina kraujo ekumenizmas

Popiežius Pranciškus taip pat pirmadienio rytą viename susitikime išsakė gilų skausmą ir liūdesį dėl Libijoje nužudytų krikščionių. Trumpame improvizuotame pasisakyme Pranciškus užsiminė apie kraujo ekumenizmą, nūdieną iškalbiai liudijamą pasaulyje.

Susitikime su Škotijos Bažnyčios delegacija popiežius Pranciškus pasidalijo asmeniniais gilaus liūdesio jausmais: Šiandien sužinojau apie tų daugiau nei dvidešimties koptų krikščionių nužudymą. Jie nieko kito nesakė, tik: „Jėzau, padėk“. Jie buvo nužudyti vien dėl to, kad buvo krikščionys. Jūs, broli, - kreipėsi Pranciškus į Škotijos Bažnyčios moderatorių, - paminėjote tai, kas dedasi Jėzaus žemėje. Mūsų brolių krikščionių kraujas tai garsiai šaukiantis liudijimas. Nesvarbu kas jie – katalikai, ortodoksai, koptai, liuteronai. Jie krikščionys! Tas pats kraujas. Jų kraujas išpažįsta Kristų. Atsiminkime šiuos mūsų brolius, nužudytus vien dėl to, kad tikėjo Kristų. Drąsinkime vieni kitus eidami ekumenizmo keliu; mus tedrąsina kraujo ekumenizmas. Mūsų kankiniai yra krikščionys, - pasakė Pranciškus kalbėdamas savo gimtąja kalba.

Rytų Bažnyčių Kongregacijos nariai meldėsi už Artimųjų Rytų tautų ir Ukrainos taiką

Taip pat Rytų Bažnyčių kongregacijos nariai išreiškė savo artumą koptų Bažnyčios popiežiui, koptų tiktiesiems ir visiems Egipto gyventojams dėl koptų krikščionių nužudymo Libijoje. Kongregacijos nariai meldėsi tiek už Artimųjų Rytų tautų, tiek už Ukrainos susitaikymą. Antradienį, Kongregacijos sušauktame neeiliniame posėdyje dalyvavo katalikų koptų patriarchas Ibrahim Sidrak. Rytų Bažnyčių kongregacijos paskelbtame komunikate pažymima, kad visi Kongregacijos nariai prisijungia prie popiežiaus Pranciškaus pareikštos gilios užuojautos popiežiui Tawadrosui.

Pavesdami žuvusiųjų sielas Viešpačiui ir jo prašydami paguosti žuvusiųjų artimuosius, Rytų Bažnyčių kongregacijos nariai prašė Švenčiausiąją Dievo Motiną, Taikos Karalienę, išmelsti smurtautojų širdžių atsivertimą, sužadinti išmintingus sprendimus Tautų bendruomenėje bei suteikti Artimųjų Rytų tautoms ir Ukrainai susitaikymą, taikaus sambūvio atkūrimą ir pastovią taiką. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.