2015-02-17 15:24:00

Popiežius jaunimui: Turėkite drąsos eiti prieš srovę!


Antradienį Vatikane paskelbtas tekstas popiežiaus Pranciškaus žinios Pasaulinės jaunimo dienos proga, kuri šiemet bus švenčiama vietiniu mastu, vyskupijose, Verbų sekmadienį, kovo 29 d. Šiemetinė jaunimo diena bus švenčiama kaip vienas pasirengimo etapų didžiajam tarptautiniam jaunimo susitikimui, vyksiančiam Krokuvos mieste, Lenkijoje, 2016 m. liepos mėnesį. Popiežius Pranciškus kviečia jaunimą pasigilinti į apie vieną iš Kristaus kalno pamokslo palaiminimų: „Palaiminti tyraširdžiai; jie regės Dievą“ (Mt 5,8).

Kristaus kalno pamoksle devynis kartus girdime žodį „palaiminti“ (laimingi). Taip, brangus jaunime, - rašo Pranciškus, - laimės siekia visų laikų įvairaus amžiaus žmonės. Dievas įdėjo kiekvieno vyro ir kiekvienos moters širdin nenumaldomą laimės, pilnatvės troškimą.

Pirmieji Pradžios knygos skyriai kalba apie nuostabią palaimą, į kurią esame pašaukti, apie tobulą bendrystę su Dievu, su kitais, su gamta ir su savimi. Netrukdomas bendravimas su Dievu, jo regėjimas iš arti, buvo numatytas nuo pat pradžių žmonijai skirtame Dievo plane; Dievo šviesoje turėjo būti skaidrūs ir teisingi visi žmonių tarpusavio santykiai. Šioje pirmapradžio tyrumo būsenoje nebuvo jokių „kaukių“, gudravimo, reikalo slėptis nuo kitų. Viskas buvo aišku ir skaidru.

Kai vyras ir moteris pasidavė gundymui ir nutraukė pasitikėjimo kupiną bendrystę su Dievu, į žmonių istoriją įžengė nuodėmė. Pasekmės tuoj pat pasidarė matomos jų santykiuose su savimi, su kitais ir su gamta. Ir tos pasekmės dramatiškos! Buvo sudrumstas pirmapradis tyrumas. Nuo tos akimirkos jau nebuvo įmanoma betarpiškai būti Dievo akivaizdoje. Atsirado polinkis slėptis, vyras ir moteris turi pridengti savo nuogumą. Neturėdami šviesos, kurią duoda Viešpaties regėjimas, juos supančią tikrovę jie mato iškreiptai, trumparegiškai. Kelią į laimę jiems rodęs vidinis „kompasas“, praranda savo orientyrus. Galios, savinimosi, malonumų bet kokia kaina troškimas juos skandina liūdesy ir sielvarte.

Psalmėse girdime žmonijos šauksmą, kuris iš sielos gilumos veržiasi į Dievą. Gerasis Tėvas atsiliepia į maldavimą ir atsiunčia savo Sūnų. Jėzuje, Dievas prisiima žmogaus veidą. Savo įsikūnijimu, gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu jis mus išvaduoja iš nuodėmės ir atveria naujus neregėtus akiračius. Kristuje, brangus jaunime, - rašo popiežius, - išsipildo jūsų laimės ir gerumo svajonės.

Toliau savo laiške jaunimui Pranciškus kalba apie antrą Kristaus palaiminimo raktažodį – „tyraširdžiai“. Biblinėje tradicijoje „širdis“ – tai žmogaus jausmų, minčių ir ketinimų centras. Kas yra „tyrumas“ mums paaiškina pats Kristus, atmesdamas išorinio apeiginio tyrimo normas, draudžiančias fizinį kontaktą su asmenimis ir daiktais, kurie buvo laikomi netyrais. Kristus sako, kad žmogų sutepa vien tai, kas išeina iš jo širdies. „Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas“ (Mk 7,21-22), - sako Kristus. Visi turime mokytis atpažinti ir atmesti visa tai kas gali sutepti širdį, turime ugdyti sąžinės jautrumą. Popiežius Pranciškus tai vadina „žmogiškąja ekologija“, kurios dėka mes galime kvėpuoti tyru grožio, tikros meilės, šventumo oru.

Jaunystėje žmogaus širdyje išsiskleidžia didis pajėgumas mylėti ir troškimas būti mylimais, dėl to labai svarbu, kad ši brangi dovana nebūtų iškraipyta, išdarkyta ar sunaikinta. Raginu jus maištauti prieš šiandien paplitusią meilės banalinimo tendenciją, - rašo Pranciškus, - prieš jos apribojimą vien seksualumu, atmetant esminiu bruožus – grožį, bendrystę, ištikimybę, atsakomybę. Provizorišumo, reliatyvizmo kultūroje daugelis skelbia, kad svarbu džiaugtis akimirka, kad neverta įsipareigoti visam gyvenimui, nereikalingi galutiniai apsisprendimai, nes nežinome kas rytoj mūsų laukia. O aš jus prašau būti revoliucionieriais, prašau eiti prieš srovę, prašau kelti maištą prieš provizoriškumo kultūrą, norinčią jus įtikinti, kad jūs nesate pajėgūs būti atsakingi, kad nemokate tikrai mylėti. Aš jumis pasitikiu ir už jus meldžiuosi. Turėkite drąsos eiti prieš srovę! Turėkite drąsos būti laimingi! – ragina popiežius jaunimą artėjančios šių metų Pasaulinės jaunimo dienos proga paskelbtoje žinioje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.