2015-02-16 16:48:00

Pranciškus: Kankinių kraujas liudija Kristų


Pirmadienį popiežius Pranciškus susitiko su Škotijos Bažnyčios delegacija, vadovaujama jos moderatoriaus Johno Chalmerso. Škotijos Bažnyčia susiformavo šešioliktajame amžiuje kalvinizmo įtakoje. Ji priklauso ir kitose anglosaksų šalyse veikiančiai presbiterionų bendruomenių grupei, tai yra, neturi vyskupų, o visai Bažnyčiai vadovaujantis kunigas vadinamas moderatoriumi.

Sveikindamas Škotijos Bažnyčiai šiuo metu vadovaujantį moderatorių ir kitus atstovus, popiežius Pranciškus pasidžiaugė, kad šiandien ekumeniniai santykiai tarp katalikų ir Škotijos Bažnyčios yra tiek pažengę, kad jau turime daugiau bendrų, mus vienijančių dalykų, negu mus skiriančių. Ypač dabartiniame globalizuotame pasaulyje jaučiame pareigą duoti bendrą krikščionišką liudijimą. Viešpats mus kviečia ieškoti dar veiksmingesnių būdų, kad įveiktume visą seną priešiškumą ir glaudžiau bendradarbiautume. Tikėjimas ir krikščioniškas liudijimas dabartiniame pasaulyje susiduria su tokiais iššūkiais, kad tik suvieniję jėgas galime veiksmingai tarnauti žmonijos šeimai ir leisti Kristaus šviesai pasiekti visus tamsius mūsų širdies ir mūsų pasaulio kampelius.

Škotijos Bažnyčios delegacijai sakytoje kalboje popiežius pridūrė ir kelis oficialiame tekste nenumatytus sakinius. „Leiskite, kad savo gimtąja kalba išreikšiu gilaus liūdesio jausmus, - tęsė Pranciškus, kalbėdamas ispaniškai. Šiandien sužinojau apie tų daugiau nei dvidešimties koptų krikščionių nužudymą. Jie nieko kito nesakė, tik: „Jėzaus, padėk“. Jie buvo nužudyti vien dėl to, kad buvo krikščionys. Jūs, broli, - kreipėsi Pranciškus į Škotijos Bažnyčios moderatorių, - paminėjote tai, kas dedasi Jėzaus žemėje. Mūsų brolių krikščionių kraujas tai garsiai šaukiantis liudijimas. Nesvarbu kas jie – katalikai, ortodoksai, koptai, liuteronai. Jie krikščionys! Tas pats kraujas. Jų kraujas išpažįsta Kristų. Atsiminkime šiuos mūsų brolius, nužudytus vien dėl to, kad tikėjo Kristų. Drąsinkime vieni kitus eidami ekumenizmo keliu; mus tedrąsina kraujo ekumenizmas. Mūsų kankiniai yra krikščionys, - kalbėjo Pranciškus.  (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.