2015-02-16 12:32:00

Ferenc pápa a 21 kopt keresztény meggyilkolásáról: A vér megvallja Krisztust!


Ferenc pápa hétfő délelőtt fogadta John Chalmers-t, a Skót protestáns Egyház moderátorát és kíséretét. Hozzájuk intézett beszédében a pápa „az evangélium és a keresztények egysége szolgálatában végzett elkötelezettségről szólt. Az ökumenikus kapcsolatok jelenlegi állapota Skóciában arról tanúskodik, hogy több a közös dolog, ami összeköt bennünket, annál, ami elválaszt” – hangsúlyozta a pápa.  Örömmel állapítja meg, hogy „a skót egyház és a katolikus egyház kapcsolatai fejlődtek, a kortárs világban támadt kihívásokra közös reflektálnak, és sok esetben egyöntetű véleményt formálnak. A mai globalizált és irányvesztett világban a keresztények közös tanúságtétele szükséges követelmény az evangelizálás közös erőfeszítésének a hatékonysága szempontjából”.

Ferenc pápa az Evangelii Gaudium apostoli buzdításából idézett: „Mindig emlékeznünk kell rá, hogy zarándokok vagyunk, s hogy együtt zarándokolunk. Ezért gyanakvások és bizalmatlanság nélkül rá kell bíznunk a szívünket útitársunkra, és együtt kell néznünk elsősorban arra, amit keresünk: a békét az egyetlen Isten arcán” (Ev Gaud 240).

„A keresztény hit és tanúságtétel olyan kihívásokkal néz szembe, hogy csak az erőinket egyesítve lehet hatékony szolgálatot tenni az emberi család számára és így, Krisztus világosságánál tudjuk elérni a szívünk és a világunk minden sötét szegletét. A kiengesztelődésnek és a békének a közösségeink közötti útja vigyen közelebb egymáshoz bennünket, hogy a Szentlélek ösztönzésére mindenkinek elvihessük a teljes életet”.

Ferenc pápa anyanyelvén, spanyolul fűzte hozzá beszédéhez a következő gondolatokat:

Veszem magamnak a bátorságot, hogy anyanyelvemen fejezzem ki mély és szomorú érzéseimet. Ma olvastam a 21 vagy 22 kopt keresztény kivégzéséről. Csak azt mondták: „Jézus, segíts meg engem!”. Meggyilkolták őket pusztán csak azért, mert keresztények. Ön, testvérem, a beszédében utalást tett arra, ami Jézus földjén történik. A mi keresztény testvéreink vére egy tanúságtétel, mely kiált. Legyenek katolikusok, ortodoxok, koptok, lutheránusok, nem számít: keresztények! A vér ugyanaz. A vér megvallja Krisztust. Ezekre a testvérekre emlékezve, akik megvallották Krisztust, kérem, hogy bátorítsuk egymást, haladjunk előre ezzel az ökumenizmussal, ami megerősít minket, a vér ökumenizmusa. A vértanúk mind keresztények”.

Imádkozzunk egymásért és továbbra is járjunk együtt bölcsesség, a jóakarat, az erősség és a béke útján!” – zárta beszédét Ferenc pápa, melyet a skót egyház moderátorához és kíséretéhez intézett.     

(vl)
All the contents on this site are copyrighted ©.