2015-02-15 13:16:00

Popiežius kardinolams: Tarnaukite Jėzui kiekviename atstumtame žmoguje


Sekmadienį Šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus aukojo Mišias kartu su šeštadienį paskirtais naujais kardinolais ir homilijoje, pasiremdamas sekmadienio Evangelija, jiems kalbėjo apie savąją tarnaujančios Bažnyčios viziją.

Šio sekmadienio Evangelija kalba apie raupsuotojo pagydymą. Matome konkretų Jėzaus meilės liudijimą: jis pagydo sergantį žmogų; matome žmogaus marginalizavimą ir marginalizuotojo sugrąžinimą, integravimą į bendruomenę.

Mozė, juridiškai spręsdamas raupsuotųjų problemą, nurodė, kad jie būtų pašalinti iš bendruomenės. Įsivaduokite, - sakė popiežius, - kiek kančios ir kiek gėdos tekdavo raupsais sergančiam žmogui. Jis ne tik buvo ligos auka, bet taip pat buvo verčiamas jaustis atsakingu už tai kas jam nutiko, nubaustu už savo nuodėmes. Raupsuotasis tai tarsi gyvas numirėlis. Visi jo bijo, visi jo šalinasi, vengia. Griežtai baudžiami taip pat tie, kurie išdrįstų bendrauti su raupsuotaisiais. Tokiomis griežtomis normomis siekta apsaugoti sveikuosius. Negailestingas raupuotųjų marginalizavimas turėjo garantuoti sveikųjų gerovę.

Jėzus nesutinka su tokia uždara mąstysena. Nors Jėzus pagydydamas raupsuotąjį nepažeidžia Mozės įstatymo, nes jis atėjo ne panaikinti įstatymo ir pranašų, bet įvykdyti, vis dėlto, kalno pamokslo palaiminimai sukelia revoliuciją žmonių sąžinėse, atveria žmonijai naujus horizontus ir atskleidžia Dievo logikos pilnatvę. Meilės logika remiasi ne baime, bet laisve, uolumu, Dievo troškimu išganyti žmoniją.

Jėzus – naujasis Mozė – nori pagydyti raupsuotąjį, sugrąžinti į bendruomenę, be jokių išankstinių nusistatymų, be derinimosi prie daugumos mąstysenos, be baimės apsikrėsti. Jėzui svarbiausia pasiekti ir išgelbėti nutolusius, gydyti žaizdas, sugrąžinti visus į Dievo tautą. Kai kas dėl to piktinasi, bet Jėzus to nepaiso. Jam nesvarbu ką galvoja tie žmonės, kuriuos papiktina pagydymas ar kitoks atvirumas, kurie piktinasi dėl kiekvieno veiksmo nesiderinančio su jų mąstymo schemomis, su jų papročiais ir ritualinės švaros normomis. Jėzus nori integruoti marginalizuojamus, iš bendruomenės išvarytus žmones.

Dvi mąstymo ir tikėjimo logikos: baimė prarasti išgelbėtuosius ir troškimas išgelbėti prarastuosius. Ir šiandien kartais atsiduriame šių dviejų logikų kryžkelėje: elgtis kaip įstatymo mokytojai, saugotis pavojaus ir atstumti užsikrėtusį žmogų arba vadovautis Dievo logika, gailestingai apkabinti ir priimti, blogį paversti gerumu, pasmerkimą išgelbėjimu, atstūmimą skelbimu.

Pasak Pranciškaus, šias dvi logikas matome visoje Bažnyčios istorijoje. Šv. Paulius, vykdydamas Viešpaties įsakymą skelbti Evangeliją iki pat žemės pakraščių, kėlė papiktinimą tiems, kas reikalavo, kad atsivertusieji pagonys besąlygiškai laikytųsi Mozės įstatymo. Taip pat ir šv. Petras buvo kritikuojamas dėl to, kad užėjo į pagonio šimtininko Kornelijaus namus.

Nuo pat Jeruzalės Susirinkimo Bažnyčia visada ėjo Jėzaus keliu – gailestingumo ir integravimo keliu. Tai nereiškia nepasisyti pavojų ar įsileisti į kaimenę vilkus, bet reiškia priimti atgailaujantį paklydėlį sūnų, drąsiai gydyti nuodėmės žaizdas. Bažnyčios kelias, - sakė Pranciškus, - tai nė vieno amžinai nepasmerkti, tai nešti Dievo gailestingumą visiems žmonėms, kurie nuoširdžiai jo nori. Bažnyčios kelias – tai išeiti iš savo aptvaro, eiti į egzistencinius pakraščius, ištikimai vadovautis Dievo logika. Pagydydamas raupsuotąjį Jėzus nepakenkia sveikiesiems, bet juos išvaduoja iš baimės. Meilė niekada negali būti neutrali, abejinga, drungna ir nešališka. Meilė visada yra besąlygiška ir nenusipelnyta.

Brangūs naujieji kardinolai, - sakė Šventasis Tėvas, - tokia yra Jėzaus logika, toks yra Bažnyčios kelias: ne tik priimti ir susigrąžinti tuos, kurie beldžiasi į mūsų duris, bet ir drąsiai be išankstinių nusistatymų eiti ieškoti nutolusiųjų, neatlyginamai jiems duoti tai, ką patys neatlyginamai gavome. Žiūrėdamas į Jėzų ir mūsų Motiną Mariją, aš jus prašau taip tarnauti Bažnyčiai, kad visi krikščionys, mūsų pavyzdžio drąsinami, nebūtų gundomi sekti Jėzumi atsiribojant nuo atstumtųjų, užsidaryti kastose, kurios neturi nieko bendra su tikra Bažnyčia. Prašau jus tarnauti nukryžiuotajam Jėzui kiekviename atstumtame žmoguje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.