2015-02-13 16:30:00

Romos Kurijos reforma aptarta konsistorijoje


Ketvirtadienį ir penktadienį vyko dvi dienas trukusi konsistorija, skirta popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėtoms Romos Kurijos reformoms. Konsistorijoje dalyvavo popiežius Pranciškus ir 164 kardinolai, įskaitant ir tuos, kurie oficialiai į Kardinolų kolegiją priimami šeštadienio viešosios iškilmingos konsistorijos metu. Tarp konsistorijos dalyvių buvo ir Vilniaus arkivyskupas emeritas kard. Audrys Juozas Bačkis.

Ketvirtadienį ir penktadienį vykusių keturių konsistorijos sesijų metu buvo pristatytas popiežiaus Pranciškaus įkurtų komisijų darbas. Pirmąją konsistorijos dieną, ketvirtadienį, po įvadinės popiežiaus Pranciškaus kalbos, daugiausia dėmesio buvo skiriama devynių kardinolų popiežiaus patarėjų komisijos darbui. Šią komisiją Pranciškus įkūrė 2013 m. rudenį ir pagrindinis jos tikslas parengti projektą naujos Romos Kurijos veiklą apibrėžiančios apaštališkosios konstitucijos, kuri pakeistų šiuo metu galiojančią 1988 m. paskelbtą apaštališkąją konstituciją „Pastor Bonus“. Devynių kardinolų komisijos pasiūlymų sintezę pristatė jos sekretorius vysk. Marcello Semeraro. Po to savo pastabas ir pasiūlymus pateikė konsistorijoje dalyvavę kardinolai. Ketvirtadienio rytinėje konsistorijos sesijoje pasisakė 12 kardinolų, popietinėje – 28.

Penktadienio vidudienį vykusiame susitikime su Vatikane akredituotais tarptautinės žiniasklaidos atstovais Spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ apibendrino kardinolų pasisakymų tematiką. Dažnai skambėjo žodis „decentralizacija“, tačiau ne negatyviąja prasme, ne kaip vietinių Bažnyčių reikalavimas išsivaduoti iš Romos Kurijos valdžios, bet pozityviąja prasme, kaip siūlymas persvarstyti kuriose srityse gali geriau tvarkytis Vyskupų konferencijos, o kurias geriau tvarkyti centrinių dikasterijų lygmenyje. Paminėtos ir kai kurios vietinių Bažnyčių sunkumų situacijos kai vadovavimas iš Romos joms pačioms yra labai naudingas. Daug dėmesio kardinolų pasisakymuose skirta ir Romos Kurijos institucijų darbo geresnio koordinavimo ir procedūrų supaprastinimo būtinumui. Kalbėta apie Kurijos darbuotojų pasirengimą, kompetenciją, dvasingumą, taip pat apie jų kilmės ir patirčių įvairovę, kad kuo labiau būtų atstovaujama Bažnyčios visuotinumui. Siūlyta ir labiau į Kurijos darbą įtraukti pasauliečius, moteris, ne tik eilinių darbuotojų, bet ir vadovų postuose.

Penktadienio rytinėje konsistorijos sesijoje buvo pristatyta komisijos, popiežiui patariančios ekonominiais ir organizaciniais klausimais veikla, pastaruoju metu šioje atlikti darbai ir įvestos naujovės. Penktadienio popietinę sesiją pradėjo ataskaita apie Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos kūrimąsi ir veiklą. Pentadienio rytinėje ir popietinėje sesijose taip pat buvo skirta laiko konsistorijoje dalyvaujančių kardinolų pasisakymams.

Pasibaigus konsistorijai, sušauktai reformų klausimais, šeštadienio rytą vyks iškilminga viešoji konsistorija, kurios metu popiežius Pranciškus įteiks kardinoliškas insignijas dvidešimčiai ganytojų, apie kurių skyrimą kardinolais jis pranešė jau sausio mėnesio pradžioje. Sekmadienį popiežius ir nauji kardinolai koncelebruos Mišias Šv. Petro bazilikoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.