2015-02-12 19:36:45

Prvý deň konzistória: Návrh dvoch nových kongregácií, ešte nie text konštitúcie


Vatikán 12. februára – Na dnešnom rannom zasadnutí konzistória kardinálskeho zboru boli predstavené doterajšie výsledky práce Rady kardinálov pre prípravu reformy Rímskej kúrie. Ešte je predčasné hovoriť o konkrétnom návrhu textu novej konštitúcie, ktorá by nahradila súčasnú Pastor Bonus. Kardináli si vypočuli návrhy na sformovanie dvoch nových kongregácií v rámci Rímskej kúrie: Kongregácie pre laikov, rodinu a život a Kongregácie pre charitu, spravodlivosť a pokoj. Tieto dve nové dikastériá by v sebe zahrnuli viacero doterajších pápežských rád.

Priebeh doterajšieho programu konzistória priblížil hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi na novinárskom brífingu o 13.00. V Synodálnej aule bolo na otvorení prvého zasadnutia prítomných 160 kardinálov, pričom ich počet ešte narastá. Po úvodných slovách Svätého Otca (publikované v samostatnej správe) a kardinála Sodana odzneli na konzistóriu prejavy kardinála Oscara Maradiagu a Mons. Semerara, ktorí predstavili doterajší priebeh prác Rady kardinálov C9.

Podľa slov pátra Lombardiho, Mons. Semeraro ako sekretár Rady deviatich kardinálov vysvetlil, že spomenutá rada sa okrem otázok reformy Rímskej kúrie zaoberala aj ďalšími otázkami, ktoré jej Svätý Otec priebežne predložil. Prvá časť prejavu Mons. Semerara mala názov „Inšpirujúce princípy a vedúce línie pre prácu na reforme Rímskej kúrie“. Jej obsahom bola povaha a fungovanie Rímskej kúrie, jej vzťahy s Konferenciami biskupov, princípy zjednodušovania a racionalizácie kúrie a úloha Štátneho sekretariátu pri moderovaní celku Kúrie. Ďalej to bola synodálnosť a participácia vedúcich dikastérií a členov v rozličných funkciách. Mons. Semeraro sa vyjadril aj k otázkam kvalít personálu po stránke odbornej, pastoračnej i duchovnej, dotkol sa vzťahov s rehoľníkmi a prítomnosti laikov v službách dikastérií. Napokon sa venoval procedúre prípravy novej konštitúcie o Rímskej kúrii. Priblížil jednotlivé kroky prípravy konštitúcie Pastor Bonus z roku 1988.

Ako vysvetlil páter Lombardi, nová konštitúcia ešte nie je vo fáze bezprostrednej finalizácie a jej príprava si zrejme ešte vyžiada viac času, pričom niektoré čiastkové výsledky reformy sa už skôr môžu prejaviť v experimentálnej podobe s tým, že sa neskôr stanú súčasťou finálneho textu projektu reformy.

V druhej časti prejavu Mons. Smeraro podľa slov vatikánskeho hovorcu priblížil teologické profily navrhovaných dvoch nových kongregácií, Kongregácie pre laikov, rodinu a život a Kongregácie pre charitu, spravodlivosť a pokoj. Ich súčasťou by sa okrem súčasných pápežských rád stali aj niektoré pápežské akadémie a ďalšie inštitúcie. V prvom prípade by sa takto zoskupili terajšia Pápežská rada pre laikov a Pápežská rada pre rodinu s Pápežskou akadémiou pre život. V druhom prípade by išlo o Pápežskú radu Cor unum, Pápežskú radu pre spravodlivosť a pokoj, Pápežskú radu pre pastoráciu v zdravotníctve a Pápežskú radu pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, pričom sa hovorí aj o novej rade, ktorá by bola zameraná na životné prostredie a ochranu stvorenstva, a to v perspektíve zahŕňajúcej aj humánnu a sociálnu ekológiu.

V ďalšom dopoludňajšom programe odznelo spolu 12 vystúpení kardinálov. Konzistórium pokračovalo v čase 17.00 – 19.00 večerným zasadnutím, rovnako za účasti Svätého Otca. Ako vysvetlil páter Lombardi, samotný obsah príspevkov, ktoré niektorí kardináli odovzdali aj v písomnej podobe, je určený Svätému Otcovi a členom kardinálskeho zboru a nepredpokladá sa ich publikovanie. Vatikánske televízne centrum cez internet sprístupnilo priamy prenos z rannej modlitby na úvod zasadnutia a z úvodných príhovorov Svätého Otca a kardinála Angela Sodana. -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.