2015-02-12 16:10:00

Popiežius Pranciškus: Kurijos reforma – ne tikslas, bet priemonė


Ketvirtadienio rytą Vatikane prasidėjo konsistorija, kurioje dalyvaujantys kardinolai kartu popiežiumi aptaria jau 2013 m. pradėtą Romos Kurijos, tai yra centrinių Bažnyčios institucijų, reformą. Konsistorija vyksta už uždarų durų naujoje Sinodo salėje Vatikane. Ją sudaro keturios sesijos – po vieną rytais ir po pietų ketvirtadienį ir penktadienį.

Kaip žinoma, popiežius Pranciškus, atsiliepdamas į dar prieš jį išrinkusią konklavą vykusių kardinolų susitikimų metu išreikštą pageidavimą, jau daugiau kaip prieš metus įkūrė devynių kardinolų patarėjų komisiją, kuri pradėjo rengti Romos Kurijos veiklą reglamentuojančios naujos apaštališkosios konstitucijos projektą. Per pastaruosius maždaug pusantrų metų kardinolai patarėjai apžvelgė visų dabartinių Šventojo Sosto institucijų veiklą ir parengė pirmus būsimos naujos konstitucijos apmatus. Dabar su devynių patarėjų komisijos darbu supažindinama visa kardinolų kolegija. Popiežius Pranciškus pakvietė į šią konsistoriją ir būsimus naujus kardinolus, kurie į Kardinolų kolegiją oficialiai bus įvesdinti šeštadienį vyksiančios iškilmingos viešos konsistorijos metu.

Ketvirtadienio rytą prasidėjusią konsistoriją atidarė Kardinolų kolegijos dekanas kard. Angelo Sodano. Prieš pirmosios sesijos darbo pradžią neilgą įvadinę kalbą pasakė ir popiežius Pranciškus.

„Kaip gera ir kaip malonu, kai broliai kartu gyvena“ (Ps 133,1), - psalmės žodžiais popiežius Pranciškus kreipėsi į kardinolus ir iškart pasveikino taip pat ir būsimus kardinolus, kurie, kaip sakyta, taip pat pakviesti dalyvauti šioje konsistorijoje. Popiežius taip pat padėkojo devynių kardinolų komisijai, per pastaruosius keliolika mėnesių rengusiai pasiūlymus naujai konstitucijai. Prieš pakviesdamas komisijos pirmininką vysk. Marcello Semeraro  supažindinti su kardinolų patarėjų siūlymais, Pranciškus dar kartą priminė pagrindinius šios reformos tikslus.

Visų pirma siekiame didesnio įvairių dikasterijų ir institucijų darbo harmonizavimo, kad būtų veiksmingiau bendradarbiaujama, laikantis absoliutaus skaidrumo, kuris ugdo autentišką sinodiškumą ir kolegialumą, sakė popiežius. Pati reforma yra ne tikslas, bet priemonė, kad galėtume duoti aiškų krikščionišką liudijimą, veiksmingiau evangelizuotume, siektume vaisingesnės ekumeninės dvasios, drąsintume konstruktyvų dialogą su visais. Reforma turi dar labiau išryškinti Romos Kurijos tapatybę, tai yra pareigą padėti Petro Įpėdiniui vykdyti jo aukščiausią sielovadinę tarnystę Visuotinės Bažnyčios ir vietinių Bažnyčių gerovei; tarnystę, kurios dėka stiprinama tikėjimo vienybė ir Dievo tautos bendrystė, vykdoma Bažnyčiai skirta misija pasaulyje.

Žinoma, - sakė popiežius, - nelengva šį tikslą pasiekti. Reikia laiko, ryžto ir ypač visų bendradarbiavimo. Jo siekdami turime pasitikėti Šventąją Dvasia, kuri yra tikroji Bažnyčios vadovė; turime ją melsti supratimo malonės. Šia dvasia pradedame šį mūsų susitikimą, būdami ištikimi Bažnyčios mokymui ir suprasdami, kad viskas turi būti daroma siekiant svarbiausio dalyko – sielų išganymo.

Po Šventojo Tėvo įvadinės kalbos, buvo pristatyta devynių kardinolų patarėjų komisijos susitikimų metų iškeltų pasiūlymų sintezė, po kurios sekė konsistorijoje dalyvaujančių kardinolų pasisakymai. Kaip sakyta, konsistorija vyksta už uždarų durų ir kardinolų pasisakymai neskelbiami, tačiau jų tematika ir pati eiga apibendrintai pristatoma spaudos konferencijose, pirmą ir antrą konsistorijos dieną vykstančiose Šventojo Sosto spaudos salėje.

Ketvirtadienio spaudos konferencijoje be kita ko buvo paminėtas pastaraisiais mėnesiais vykusių kardinolų patarėjų susitikimų metu suformuluotas ir konsistorijos pradžioje pristatytas siūlymas būsimoje Romos Kurijos struktūroje atsisakyti kelių popiežiškųjų tarybų ir jų kompetenciją perduoti dviem naujoms kongregacijoms. Viena kongregacija kuruotų įvarius katalikų pasauliečių veiklos reiklus; kita – įvarius karitatyvinius Bažnyčios misijos aspektus. Tačiau, kaip pabrėžė spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ, kol kas per anksti įsivaizduoti būsimą Kurijos pavidalą, nes naujos apaštališkosios konstitucijos rengėjų dar laukia ilgas darbas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.