2015-02-12 12:24:00

Konzisztórium: a kúria reformja megerősíti a keresztény tanúságtételt


A Római Kúria reformja nem öncélú, hanem eszköz az erőteljes keresztény tanúságtételre. Ezt állapította meg Ferenc pápa csütörtökön délelőtt a konzisztórium megnyitó ülésén, amelyet a szinódusi új aulában tartottak a 9 tagú bíborosi tanács (C9) eddigi munkájáról, amelyet egy új apostoli konstitúció kidolgozásáért folytatnak. A pápa köszönetet mondott a C9 bizottság tagjainak és koordinátoruknak, Oscar Rodriguez Maradiaga bíborosnak, valamint Marcello Semeraro püspök-titkárnak. A Szentatyát a bíborosi kollégium dékánja, Angelo Sodano bíboros köszöntötte.

„Milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek” – Ferenc pápa a 133. zsoltár szavaival nyitotta meg a konzisztóriumot, a szeretetközösség és a kollegialitás szellemére helyezve a hangsúlyt. Köszöntötte a 20 új bíborost, akik szombaton vehetik át a bíborosi pileólust.

Teljes átláthatóság a kúria reformjában

A konzisztórium témájáról szólva a pápa kiemelte, hogy a bíborosi kollégiumnak bemutatják a kúria reformjára vonatkozó apostoli konstitúció eddigi munkálatait. Ez a szöveg figyelembe veszi azt a sok javaslatot, amelyek a dikasztériumi vezetőktől illetve a kérdés szakértőitől érkeztek.

„Az elérendő cél mindig az, hogy segítsék a különböző dikasztériumok és hivatalok harmonikusabb munkáját, és ezáltal nagyobb együttműködés jöjjön létre a teljes átláthatóságban, mely a hiteles szinodalitást és kollegialitást építi. A reform nem öncélú, hanem eszköz arra, hogy erőteljes keresztény tanúságot tegyünk; hogy hatékonyabban evangelizáljunk, hogy elősegítsük a gyümölcsözőbb ökumenikus szellemet, és végül bátorítsuk az építőbb párbeszédet mindenkivel”.

Idő és együttműködés kell az igazi reformhoz

„A reformnak, amelyet a bíborosok többsége szívből szorgalmazott a konklávét megelőző kongregációkon, még jobban tökéletesítenie kell a Római Kúria identitását. Ez az identitás abban áll, hogy segítsék Péter utódát legfőbb pásztori hivatalában az egyetemes és részegyházak javára és szolgálatára. Ennek a hivatalnak a gyakorlása megerősíti a hit egységét, Isten népe szeretetközösségét, és elősegíti az egyház küldetését a világban. Természetesen nem könnyű elérni ezt a célt: időt igényel, kitartást, és főként mindenki együttműködését. De ennek megvalósítására elsősorban a Szentlélekre kell bíznunk magunkat, hiszen ő az egyház igazi vezetője, imában fohászkodva a jó és a rossz megkülönböztetésének valódi ajándékáért.

Az együttműködés eme légkörében kezdődik találkozónk, amelyet gyümölcsözővé tesznek hozzászólásaink, melyeket mindegyikünk megtehet a parézia, a bizalom, a tanítóhivatal iránti hűség jegyében, tudva, hogy mindez a legfőbb törvény, vagyis a lelkek üdvösségére irányul” – mondta még a konzisztóriumot megnyitó beszédében a pápa.

(gá)
All the contents on this site are copyrighted ©.