2015-02-10 16:12:00

Vatikano spaudos salės direktoriaus pareiškimas dėl situacijos Ukrainoje


Vasario 10 dieną Vatikano spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi paskelbė deklaraciją apie situaciją Ukrainoje, primindamas Pranciškaus susirūpinimą, taip pat derybų, pagarbos susitarimams, tarptautinio teisėtumo principus šiuo labai įtemptu, labai delikačiu metu.

Šventasis Sostas atidžiai stebi krizines situacijas pasaulio regionuose, tarp jų ir Ukrainos rytuose. Konfliktui plečiantis ir žūstant nekaltoms aukoms Šventasis Tėvas Pranciškus ne kartą kvietė taikai. Šiuose pasisakymuose popiežius, kviesdamas tikinčiuosius melstis už nuo prievartos mirusius ir sužeistus, pabrėžė skubumą grįžti prie derybų, vienintelio įmanomo kelio, norint išeiti iš stiprėjančios kaltinimų ir reakcijų logikos, rašoma deklaracijoje.

Atsižvelgiant į interpretacijas, kurios lydėjo popiežiaus žodžius, ypač vasario 4 dienos, yra naudinga patikslinti, kad jis visad kreipėsi į visas konfliktuojančias puses, tikėdamasis kiekvieno nuoširdžių pastangų laikantis pasiektų susitarimų, pabrėžiant tarptautinio teisėtumo principą, kurį Šventasis Sostas daug kartų akcentavo nuo konflikto pradžios.

Kaip dažnai kartodavo šv. Jonas Paulius II, žmonija turi atrasti drąsos galios teisę pakeisti teisės galia. Šventasis Tėvas su džiaugsmu laukia Ukrainos vyskupų vizito „ad Limina“, kuris vyks vasario 16-21 dienomis. Tai dar viena gera proga sutikti brolius vyskupus ir tiesiai iš jų išgirsti apie padėtį šalyje, paguosti Bažnyčia ir kenčiančius, įvertinti galimus susitaikymo ir taikos kelius, - sakė t. Lombardi. (Vatikano radijas)    
All the contents on this site are copyrighted ©.