2015-02-10 13:07:00

Папата: "седналият" християнин никога няма да намери Бог


За да срещнем Бог трябва да се осмелим да тръгнем на път, защото "спокойния" християнин никога не ще познае лика на Отца. Това посочи Папа Франциск в размишлението си на утринната литургия в религиозния дом „Санта Марта“ във Ватикана.

Ако християнинът иска да познае своята идентичност, не може да си стои удобно на дивана и да чете книги за Бог, защото в света не съществува каталог в който е поставен образа Божий. Не може да се създаде „Бог по сметка“, подчинявайки се на правила, които нямат нищо общо с Бог. Откъсът от книгата Битие, предложен от литургията, говори за създаването на човека „по образ Божий“ (1, 20-31.2,1-4a), отбеляза Папа Франциск. „Образът Божий не може да се намери в компютъра или енциклопедиите. Единственият начин да го намеря,  да разбера моята идентичност, е да тръгна на път. В противен случай, никога не ще позная лика Божий“.

„Който не тръгне на път, никога не ще намери лика Божий, никога не ще Го познае. Седналите християни, спокойните християни никога не ще познаят лика Божий. Дори и да казват какво е Бог, те не Го познават. За да се тръгне на път е нужно онова безпокойство, което Бог заложи в нашето сърце и което ни подтиква да го търсим“.

„Да тръгнем на път означава да позволим на Бог или на живота да ни изправя пред изпитания, означава да рискуваме, както направиха пророците Илия, Йеремия и Йов“, посочи Папата. Но също съществува и погрешен начин да се търси Бог, като този на фарисеите и книжниците, които укоряват Исус за това, че учениците му „ядяха хляб, нечисти, с немити ръце“ (Мк. 7, 1-13).

„В евангелието Исус среща хора, които се страхуват да тръгнат на път и се вписват в една карикатура на Бог. Това е една фалшива лична карта. Тяхното безпокойство в сърцето е заглушено, те обрисуват Бог чрез заповедите, забравяйки по този начин за Него: „оставихте Божията заповед, държите се за преданието човеческо“, им казва Исус. Така те се отдалечават от Бог, не вървят към Него и когато са несигурни, си измислят нова заповед“.

Който се държи по този начин „не напредва по пътя към Бог“, посочи Папата:

„Днес литургията ни насърчава да размишляваме на тези два текста, разкриващи нашата идентичност. Идентичността, която всички притежаваме, защото Господ ни е създал такива и ни казва: „Тръгни на път и ще познаеш твоята идентичност, защото си създаден по образ и подобие Божии. Тръгни на път и търси Бог“. Но и идентичността, която ни казва: „Бъди спокоен: изпълнявай заповедите и ще познаеш Бог. Те за лика Божи“. Нека Господ даде на всички благодатта на смелостта на тръгнем на път, за да търсим лика Господен, онзи лик, който един ден ще видим, но който тук на земята, трябва да търсим“.

svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.