2015-02-09 16:47:00

Savaitės tema Vatikane: Reformos


Ši savaitė Vatikane bus svarbi popiežiaus Pranciškaus pradėtoms reformoms. Šventasis Tėvas visą savaitę posėdžiaus su artimiausiais patarėjais: su jam patarančia Devynių Taryba, kuri taip pat padeda popiežiui Bažnyčios valdymo klausimais ir, atskirai, Konsistorijoje su visais aktyviais Bažnyčios kardinolais. Be to, Pranciškus savaitės pabaigoje paskirs naujų kardinolų ir su jais sekmadienį aukos šventąsias Mišias. 

Pirmadienio rytą prasidėjo popiežius Pranciškus ir jam patariančios Devynių Tarybos posėdis. Jis tęsis tris dienas iki trečiadienio. Devynių Tarybą, arba Kardinolų patarėjų Tarybą, sudaro devyni kardinolai, atstovaujantys Bažnyčiai šešiuose žemynuose, Vatikanui ir Popiežiaus Valstybės sekretoriatui. Taryba, kurią popiežius Pranciškus paskyrė tuoj pat po išrinkimo, ligi šiol posėdžiavo septynis kartus 2013 ir 2014 metais.

Devynių Tarybos siūlymai dėl Kurijos reformų plano bus aptariami popiežiaus Konsistorijoje savaitės antrojoje dalyje. Konsistorija susirinks vasario 12 dieną Vatikane ir posėdžiaus iš viso dvi dienas, ketvirtadienį ir penktadienį. Konsistorija įvyks Sinodo salėje.

Konsistorija yra popiežiaus vadovaujamas kardinolų susirinkimas. Į jį pakviesti visi Bažnyčios kardinolai, gyvenantys Romoje ir reziduojantys vyskupijose. Yra iš viso 208 kardinolai, tačiau maždaug pusė yra jau pasitraukę iš aktyvios veiklos senoliai, tad galima spėti, jog dauguma iš jų negalės atvykti į Romą.

Pasibaigus Konsistorijai dėl Popiežiaus reformų projekto, šeštadienį, vasario 14 dieną, įvyks dar viena Konsistorija. Ji bus vieša, įvyks Šv. Petro bazilikoje. Jos metu nauji kardinolai bus įvesdinti į Kardinolų kolegiją. Popiežius jau pranešė prieš keletą savaičių, jog vasario 14 dieną paskirs kardinolais 20 vyskupų, įskaitant 5 vyskupus emeritus, 14 reziduojančių vyskupų ir vieną tarnaujantį Romos kurijoje.

15 naujų kardinolų papildys galimų konklavos dalyvių skaičių. Po šeštadienio iškilmių šis skaičius šiek tiek viršys maksimalų 120 kardinolų elektorių skaičių. Iš 15 naujų kardinolų elektorių 5 yra kilę iš Europos, 3 iš Azijos, 3 iš Lotynų Amerikos, 2 iš Afrikos ir 2 iš Okeanijos.

Beje, šią savaitę Vatikane menamos kelios Vatikanui ir visos Visuotinės Bažnyčios gyvenimui reikšmingos sukaktys. Trečiadienį, vasario 11 dieną sueis lygiai du metai nuo popiežiaus emerito Benedikto XVI pareiškimo, jog nusprendė pasitraukti iš Popiežiaus pareigų. Tai buvo istorinis įvykis, atvėręs kelią naujo popiežiaus rinkimams, Pranciškaus pontifikatui ir Romos kurijos reformoms.

Tą pačią vasario 11-ąją sueina Vatikano Miesto Valstybės įkūrimo 86 metinės. Valstybės steigiamasis aktas buvo Laterano paktai, t.y. Šventojo Sosto ir Italijos valstybės tarptautinės sutartys. Laterano paktai be kita ko laiduoja Popiežiaus savarankiškumą, pripažįstant jam suvereno galias.

Bažnyčios liturgijoje vasario 11-oji – Lurdo Marijos minėjimas. Šia proga Bažnyčioje minima Pasaulinė ligonių diena. Iš eilės 23-čiosios Pasaulinės ligonių dienos proga Pranciškus parašė laišką tema: „Sapientia cordis (širdies išmintis) ir Jobo knygos žodžiai: „Buvau akys aklam, kojos luošam“ (Job 29,15).

Dar viena šiomis dienomis Vatikane minėsima sukaktis: popiežiaus Pijaus XI mirties 76 metinės antradienį, vasario 10 d. Būtent šio popiežiaus dėka Laterano paktai buvo pasirašyti 1929 metų vasario 11 dieną. Taip pat šio popiežiaus dėka 1931 metais pradėjo veikti Vatikano radijas, kuris pradėjo transliuoti lietuvių kalba 1941 metais ir be pertraukos tęsia lietuvių kalbos transliacijas nuo 1946 metų. (Vatikano radijas
All the contents on this site are copyrighted ©.