2015-02-07 17:25:00

Pranciškus apie moterų svarbą Bažnyčios gyvenimui


Popiežius Pranciškus įsitikinęs svarba moterims atverti daugiau erdvių Bažnyčios gyvenime. Jis tai pakartojo šeštadienį Kultūros tarybos plenarinės asamblėjos dalyviams. Popiežiškosios kultūros tarybos asamblėjos tema buvo moters lygybės ir skirtumų klausimai. Šventasis Tėvas pažymėjo, jog reikia moteris priimti atsižvelgiant į pasikeitusį kultūrinį ir socialinį jautrumą. Reikia įveikti moters ir vyro priešpriešos modelį. Siektinas kapiliaresnis ir įtaigesnis moterų dalyvavimas bendruomenėse taip, kad galėtume matyti daug moterų pastoracinės atsakomybės, asmenų, šeimų ir grupių globos, taip pat teologinių debatų sferose.

Šventasis Tėvas kvietė neužmiršti, kad Bažnyčios vardas yra moteriškosios giminės. Reikia ištirti kriterijus ir naujus būdus, kurie leistų moterims jaustis ne kaip viešniomis, o visavertėmis socialinio ir bažnytinio gyvenimo dalyvėmis. Tai – neatidėliotinas klausimas, pridūrė popiežius kalboje pasiūlęs gairių, kuriomis Kultūros taryba galėtų vadovautis siekiant įgyvendinti šį įsipareigojimą kiekviename pasaulio krašte, visose kultūrose, dialoguojant su skirtingų konfesijų atstovais.  (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.