2015-02-07 17:35:17

Papa Franjo: Ženama valja dati više prostora u Crkvi i u društvu


Žurno je ženama omogućiti sudjelovanje u crkvenom životu – ustvrdio je papa Franjo govoreći na prijepodnevnoj audijenciji sudionicima plenarne skupštine Papinskoga vijeća za kulturu, na kojoj se raspravljalo o ženskim kulturama, o jednakosti i razlikama.Govoreći o zapadnoj kulturi, Papa je rekao da je došlo vrijeme za ravnopravnost ženâ u crkvenom i društvenom životu; ističući žurnost izazova rekao je da se s njim ne treba ideološki sučeljavati, jer ideologija priječi ispravno shvaćanje stvarnosti – ustvrdio je Sveti Otac.
Odavno smo napustili, bar u zapadnoj kulturi, model društvenoga podvrgavanja žene muškarcu, te model straha i teoretske jednakosti, a postupno smo prihvatili recipročnost i jednakovrijednost u razlici. Odnos muškarac-žena, treba, dakle, uvažiti obostranu nužnost jer je istovjetna narav, s vlastitim posebnostima. Jedna je drugoj potrebna kako bi se ostvarila punina osobe – ustvrdio je Sveti Otac.
Govoreći o vlastitostima žene, Papa je istaknuo prenošenje i zaštitu života, te nezamjenjivu ulogu žene u obitelji, vjerskom odgoju, u pastoralu, u školstvu kao i u društvenim, kulturalnim i gospodarskim okvirima. U tom smislu, volim govoriti o ženskoj dimenziji Crkve kao o udobnu 'krilu' koje obnavlja život – kazao je Sveti Otac.
Govoreći o izrabljivanju žene, osudio je „bolne rane, koje se katkada okrutnim nasiljem nanose ženama“. Tijelo žene, simbol života, nažalost, često napadaju i nagrđuju upravo oni koji bi ga trebali čuvati i njegovati. Brojni oblici ropstva, trgovine i sakaćenja ženskoga tijela pozivaju nas u borbu protiv izrabljivanja žene – kazao je Papa.
Osvrćući se na sudjelovanje žena u crkvenom životu, rekao je da je i Crkva 'žensko'. Uvjeren sam da je žurno u životu Crkve ponuditi prostor ženama, da ih se prihvati u Crkvi, vodeći računa o posebnim i promijenjenim društvenim i kulturalnim osjetljivostima. Stoga je poželjna uočljivija i odlučnija prisutnost žena u Zajednici, veća pastoralna odgovornost u radu s osobama, obiteljima i skupinama, također u teološkom promišljanju – kazao je Sveti Otac istaknuvši nezamjenjivu ulogu žene u obitelji.
Ne može se zaboraviti „nezamjenjiva uloga žene u obitelji“. Ženske darovitosti „istinska su snaga za život obitelji, ozračje vedrine i sklada te zbilja bez koje bi bilo nemoguće ostvariti ljudsko zvanje. Osim toga, valja poticati i promicati učinkovitu prisutnost žena u javnom životu i mjestima gdje se donose važne odluke, istodobno čuvati njihovu dragocjenu i nezamjenjivu ulogu u obitelji – potaknuo je Papa.
Žene ne treba ostaviti da same nose taj teški teret te da same odlučuju; sve su ustanove, uključujući i Crkvu, pozvane ženama omogućiti da slobodno odluče o prihvaćanju društvenih i crkvenih odgovornosti u skladu s obiteljskim životom – zaključio je Sveti Otac.
All the contents on this site are copyrighted ©.