2015-02-06 18:10:26

Duh solidarnosti protiv kulture pesimizma


Valja se boriti protiv kulture pesimizma, s pouzdanjem u budućnost, te svjedočiti bratstvo i solidarnost u cijeloj zemlji – poticaj je pape Franje sadržan u govoru koji je 5. veljače predao članovima Grčke biskupske konferencije, u prigodi njihova pohoda ad Limina.Pred ustrajnom gospodarsko-financijskom krizom koja je snažno pogodila Grčku, Sveti je Otac potaknuo grčke biskupe da ohrabruju sve ljude na pouzdanje u budućnost, suprotstavljajući se takozvanoj kulturi pesimizma. Ključ je toga – prema Papinim riječima – u duhu solidarnosti koji svaki kršćanin treba svakodnevno svjedočiti, a koji je kvasac nade. Važno je stoga održavati konstruktivne odnose s grčkim vlastima i svim sastavnicama društva, kako bi se širila takva solidarna perspektiva, i u dijalogu i suradnji s drugim europskim zemljama.
Potrebno je hrabro svjedočenje bratstva u cijeloj zemlji, kojoj je u ovom trenutku više nego ikada potreban dijalog među njezinim različitim političkim i kulturnim sastavnicama – napomenuo je potom papa Franjo – i to u svrhu općega dobra, i s vidika očuvanja, i jačanja, kulturne tradicije i kršćanskih korijena grčkoga društva. I ne samo to, – dodao je Papa – nego i poradi otvaranja kulturnim i duhovnim vrijednostima koje donose brojni doseljenici koji stižu u Grčku, u duhu iskrenoga prihvata te braće i sestara, bez razlike na rasu, jezik ili vjeru.
Kršćanske zajednice, ako se pokažu uistinu međusobno sjedinjene, ali istodobno otvorene za susret i prihvat, osobito prema najsiromašnijima, mogu pridonijeti preoblikovanju društva, kako bi postalo sličnije evanđeoskom uzoru. U istom je tom duhu Sveti Otac potaknuo biskupe da nastave međusobni dijalog s pravoslavnom braćom, kako bi se poticao nužan ekumenski hod, koji je – prema Papinim riječima – nezaobilazna perspektiva za mirnu budućnost i duhovnu plodnost Grčke.
U Crkvi u Grčkoj, zbog njezina poslanja evangelizacije i promicanja čovjeka, nužno je potrebna nazočnost nesebičnoga i motiviranoga klera – istaknuo je Papa. Stoga je važno ojačati dušobrižništvo zvanja, kako bi se suočilo s nedostatkom klera. Osim toga, potaknuo je da se dostatna pozornost posveti ustanovama posvećenoga života, kako bi, unatoč brojnim teškoćama, nastavile svoje poslanje u zemlji, i to posebno na području obrazovanja.
Valja također vrjednovati ulogu vjernikâ laikâ, čija je suradnja s Crkvom prijeko potrebna u suočavanju s izazovima društva. Pritom valja povećavati nazočnost pokretâ i crkvenih udrugâ, dobro uključenih u biskupije i župe, u skladu s pastoralnim smjernicama partikularnih Crkvi.
Što se pak tiče slabljenja obitelji, koje je prouzročila i sekularizacija, – napisao je papa Franjo – Crkva je pozvana ustrajati u programima pripreme za brak, ne zaboravljajući nove naraštaje, ali ni starije osobe. Mnoge su od njih danas same ili napuštene – podsjetio je Papa – jer se, nažalost, posvuda pomalo širi kultura odbacivanja. Međutim, sudjelovanje je starijih osoba u društvenom životu prijeko potrebno za uspješan hod naroda – istaknuo je papa Franjo.
All the contents on this site are copyrighted ©.