2015-02-05 17:00:00

Popiežius Pranciškus: Neturtinga Bažnyčia gydo sužeistus žmones


Ketvirtadienio Evangelijoje kalbama apie Kristaus mokinių siuntimą į misiją. Viešpats jiems liepia nieko neimti į kelionę, neimti pinigų, nesivilkti dviejų palaidinių. Mokiniai iškeliavo, ragino žmones atsiversti, išgydė daug ligonių. Popiežius Pranciškus, komentuodamas šią Evangeliją ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje, dar kartą sugrįžo prie Bažnyčios neturto temos; taip pat dar kartą priminė savo pamėgtą Bažnyčios kaip karo lauko ligoninės įvaizdį.

Gydyti, kelti, vaduoti, išvarinėti piktąsias dvasias ir kartu blaiviai suvokti, kad esame tik paprasti Dievo karalystės darbininkai – tokie, pasak Pranciškaus, turi būti Kristaus tarnai, jo vardu gydantys „sužeistuosius“, laukiančius Bažnyčios, „karo lauko ligoninės“ palatose.

„Tokia yra Bažnyčios misija: Bažnyčia gydo, rūpinasi. Ne kartą esu kalbėjęs apie Bažnyčią kaip karo lauko ligoninę. Ir tai tiesa. Kiek daug sužeistųjų! Kiek daug žmonių laukiančių, kad būtų pagydytos jų žaizdos! Tokia yra Bažnyčios misija, gydyti širdies žaizdas, atidaryti duris, vaduoti, skelbti, kad Dievas yra geras, kad Dievas viską atleidžia, kad Dievas švelnus, kad jis visada laukia...“

Popiežius taip pat kalbėjo apie dažnai gresiantį pavojų nukrypti nuo šios misijos esmės. „Tai tiesa, kad turime priimti mums suteikiamą pagalbą ir kurti organizacijas, kurios užsiimtų pagalbos teikimu. Tačiau jei užmirštame savo misiją, jei užmirštame neturtą, jei užmirštame apaštališkąjį uolumą, Bažnyčia ima virsti nevyriausybine organizacija. Virsta gražia organizacija, galinga, net ne evangeline, nes jai trūksta dvasios, trūksta neturto, galios gydyti.“

Mokinai laimingi grįžta iš misijos ir Jėzus pasiūlo jiems truputį pailsėti. „Tačiau jis nesako jiems: Šaunuoliai. Kitą kartą dar geriau viską suorganizuosite. Jis jiems siūlo apie save sakyti: „Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti“. Toks yra apaštalas. Kaip pagirti apaštalą? Sakyti, kad jis yra Dievo Karalystės darbininkas. Tai geriausia pagyrimas. Jis daro tai ką Jėzus liepia: gydo, saugo, skelbia gerąją naujieną ir malonės metus. Jis padeda žmonėms sugrįžti pas Tėvą, padeda žmonėms susigrąžinti širdies ramybę.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.