2015-02-05 16:52:00

Popiežiaus laiškas dėl nepilnamečių apsaugos: Bažnyčia turi būti saugūs namai


Popiežius Pranciškus parašė laišką Vyskupų konferencijų pirmininkams ir vienuolijų vadovams, kuriame pristato pradedančią veikti jo įkurtą Popiežiškąją nepilnamečių apsaugos komisiją ir dar kartą primena Bažnyčios ganytojų ir vienuolijų vadovų pareigą budėti, kad bažnytinėje aplinkoje nepilnamečiams ir neįgaliems žmonėms negrėstų jokie pavojai.

Laiško pradžioje priminęs Komisijos kūrimo eigą, tai pat pasidalinęs savo asmeniniais išgyvenimais iš susitikimų su seksualinį išnaudojimą patyrusiais žmonėmis, popiežius rašo, kad dabar darbą pradedanti Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija bus naujas, patikimas ir veiksmingas instrumentas, padėsiantis visos Bažnyčios mastu garantuoti nepilnamečių ir pažeidžiamų žmonių apsaugą.

Šeimos turi žinoti, kad Bažnyčia negaili jėgų saugodama savo vaikus, kad visi turi teisę su pasitikėjimu į ją kreiptis, nes ji yra saugūs namai. Dėl to, pasak Pranciškaus, absoliučiai negali būti vietos kunigų gretose tiems, kas išnaudoja nepilnamečius. Tokiais atvejais niekada pirmenybė neturi būti skiriama siekimui išvengti skandalo.

Popiežius taip pat primena, kad 2011 m. Vyskupų konferencijos buvo paragintos parengti instrukcijas kaip elgtis kunigų lytinių nusikaltimų prieš nepilnamečius atvejais ir Tikėjimo mokymo kongregacija buvo paskelbusi aplinkraštį su patarimais kaip tokias normas parengti. Svarbu, priduria Pranciškus, kad Vyskupų konferencijos susikurtų ir periodiško tų normų peržiūrėjimo ir jų taikymo priežiūros instrumentus.

Popiežius primena, kad vyskupai ir vienuolijų vadovai turi pareigą tikrinti ar jų parapijose ir institucijose garantuotas nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų saugumas. Vyskupijos ir vienuolijos turi pareigą taip pat globoti lytinio išnaudojimo aukas, pasirūpinti tam skirtomis sielovadinės, dvasinės ir psichologinės pagalbos programomis. Vyskupai ir vienuolijų vadovai visada privalo noriai priimti išnaudojimo aukas ir jų artimuosius. Tokie susitikimai tai labai geros progos išklausyti ir prašyti atleidimo.

Prašydamas vyskupus ir vienuolijų vadovus bendradarbiauti su veiklą pradedančia Popiežiškąja nepilnamečių apsaugos komisija, popiežius meldžia Viešpatį, kad jis visiems Bažnyčios tarnams įkvėptų tą meilę mažutėliams, kurios pavyzdį Jis mums paliko gyvendamas tarp žmonių. Mergelė Marija, gerumo ir gailestingumo motina, tepadeda mums dosniai ir stropiai vykdyti mūsų pareigą nuolankiai pripažinti ir atitaisyti praeities neteisybes, būti visada ištikimiems mūsų pareigai saugoti tuos, kuriuos Jėzus labiausiai myli. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.