2015-02-04 17:42:00

Lietuvos vyskupų vizitas Ad limina. Pokalbis su vysk. Lionginu Virbalu SJ


Lietuvos vyskupai tęsia vizitą Ad limina apostolorum; Bažnyčios Lietuvoje reikalais kalbasi su Romos Kurijos institucijų vadovais; aukoja Mišias didžiosiose Romos bazilikose. Pats svarbiausias šio vizito momentas buvo pirmadienį vykęs susitikimas su Šventuoju Tėvu. Tą dieną, netrukus po popiežiaus audiencijos įrašėme trumpą pokalbį su Panevėžio vyskupu Lionginu Virbalu SJ.

- Garbė Jėzui Kristui! Tai buvo iš tiesų labai džiugus momentas. Man tai pirmas vizitas Ad limina. Anksčiau man yra tekę su Šventuoju Tėvu susitikti tik labai trumpai, prieš gerus metus, o dabar visi Lietuvos vyskupai su juo bendravome ilgą laiką, kalbėjomės. Jis labai paprastai, labai nuoširdžiai atsakė į mūsų klausimus. Kvietė kiekvieną išsakyti tai kas svarbu, kas kiekvienam rūpi. Labai krito į akis jo paprastumas ir praktiškumas. Į kiekvieną klausimą, ar tai būtų apie šeimą, apie kunigų formaciją, darbą su jaunimu, atsakė pasiremdamas savo kaip vyskupo patirtimi iš darbo Argentinoje laikų, palygindamas su kitų šalių patirtimi. Pokalbis buvo labai nuoširdus, tėviškas, praktiškas. Tikrai jis palieka bendrystės su Šventuoju Tėvu ir su visa Bažnyčia jausmą.

- Gal galėtumėt kiek plačiau papasakoti apie pokalbio su Šventuoju Tėvu temas?

- Visų pirma kalbėta apie šeimą. Popiežius prisiminė praėjusį Sinodą ir savo troškimą, kad visų mintys jame būtų išsakytos labai atvirai ir nuolankiai klausant. Gana nemažai kalbėta apie tai, kad Sinodas nėra parlamentas, kad kai visi susirenka, veikia Šventoji Dvasia. Kalbėdamas taip pat apie darbą su jaunimu, apie jaunimo pastoraciją, popiežius kvietė būti kuo labiau išradingiems, nes jaunimas turi judrumo, gyvybingumo ir geranoriškumo, bet antra vertus – jiems labai sunku pastoviai įsipareigoti. Tiems, kurie darbuojasi su jaunimu, tai didžiulis iššūkis, bet ir labai didelė galimybė. O kalbant apie kunigus, jis mus kvietė jiems būti labiau tėviškais, būti tėvu, kuris neišsigąsta nieko kas vyksta, bet visuomet norti padėti. Tai štai tokį didelį įpareigojimą gavome iš Šventojo Tėvo. Jis mus kvietė gyventi bendrystėje, turėti ryšį vienas su kitu, jausti priklausymą vyskupijai, Dievo tautos toje vietoje visumai. Tad tokios buvo popiežiaus mintys ir palinkėjimai.

- Popiežiui skirtos sveikinimo kalbos tekste, LVK Pirmininkas pakvietė popiežių Pranciškų aplankyti Lietuvą...

- Taip. Popiežius  buvo pakviestas. Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas oficialiai jį pakvietė. Sakė, kad mes visi labai džiugtumės, jei tik atsirastų tokia galimybė, bet popiežius to kaip nors nekomentavo. Tiesiog priėmė kvietimą, palingavo galva. Be abejo, jam nelengva atsakyti iš karto. Tokie dalykai ilgai planuojami ir derinami su kitais. Turėkime viltį. Tai būtų labai svarbu ir reikšminga. Kviesdamas, arkivyskupas Gintaras Grušas paminėjo tą džiaugsmą, kurį sukėlė šv. Jono Pauliaus II apsilankymas Lietuvoje ir to apsilankymo svarbą.

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.