2015-02-04 17:25:13

Sveta Stolica istaknula potrebu učinkovitije zaštite civila u oružanim sukobima


Moje je izaslanstvo zabrinuto zbog trajnog izostanka zaštite žena i djevojčica koje se napada samo zbog njihove vjere. Ta činjenica uznemiruje, budući da u nekim područjima svijeta kršćanima prijeti istrjebljenje, a u nekima se pak napadaju kršćanske škole za djevojčice. Stvarnost takvoga nasilja zajednička je svim vjerama i stoga zahtjeva zajedničku obvezu pripadnika svih religija i vlada da snažno osude takve napade i s njima se suoče – istaknuo je nadbiskup Bernardito Auza, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima, u govoru koji je pročitao Janusz Urbanczyk, njegov prvi savjetnik, govoreći 30. siječnja na zasjedanju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o zaštiti civila u oružanim sukobima.
Vjera u svetost ljudskoga života i neotuđivo dostojanstvo osobe temelj je načelâ katoličkog društvenog nauka. Sve su osobe – žene i muškarci, djevojčice i dječaci – zbog svojeg ljudskog dostojanstva slobodne i jednake. Nasilje u svim svojim oblicima pogrda je ljudskome dostojanstvu, a spolno nasilje protiv žena uništava samu strukturu društva – istaknuto je u govoru nadbiskupa Auze.
Osvrćući se posebice na izazove i potrebe žena i djevojčica u ratnim i poratnim okruženjima, nadbiskup podsjeća na riječi pape Franje, kako „ne smijemo previdjeti činjenicu da ratovi uključuju još jedan užasan zločin – zločin silovanja. To je najteža povrjeda dostojanstva ženâ, kojima se ne čini nasilje samo u tijelu, već i u duhu, uzrokujući traume koje je teško izbrisati, a koje utječu i na društvo.“
Sveta Stolica snažno se protivi oružanim sukobima kao sredstvima za rješavanje nesuglasja i prepoznaje da žene i djevojčice u nerazmjerno velikoj mjeri pate od ratnih razaranja – istaknuto je u govoru. U sukobima su žene i djevojčice ranjivije i stoga postaju izravne mete u taktikama zastrašivanja i namjernim napadima na njihova prava. Unatoč poduzetim mjerama, povećava se broj izvještaja o najbrutalnijem i najstrašnijem nasilju nad ženama – uključujući spolno ropstvo, silovanje i trgovinu ljudima – upozorava nadbiskup Auza i dodaje:
Katolička crkva, po svojim institucijama i agencijama diljem svijeta, skrbi za tisuće osobâ koje su doživjele spolno nasilje u ratnim sukobima. Ove institucije i hrabri pojedinci u njima svakodnevno se žrtvuju. Zbog njihove trajne prisutnosti u mjestima koja su najčešće pogođena ratovima, mreža katoličkih institucija i agencija brzo i učinkovito odgovara na posljedice nasilja u ratnim prilikama.
Imamo odbaciti „kulturu porobljavanja“ koja se ne zauzima za mir i prihvaća širenje rata i nasilja kao nešto neizbježno – podsjetio je nadbiskup Auza na riječi Svetoga Oca Franje i zaključio: moramo pojačati nastojanja da zamijenimo takvu „kulturu“ s kulturom života i mira, u kojoj vlade i međunarodne zajednice izvršavaju svoju temeljnu odgovornost u zaštiti svih ljude.
All the contents on this site are copyrighted ©.