2015-02-04 13:37:00

Vasario 8 d.: pirmąkart minima Pasaulinė maldų prieš prekybą žmonėmis diena


Sekmadienį, vasario 8 dieną, minima Pasaulinė maldų ir apmąstymų prieš prekybą žmonėmis diena. Tam simboliškai pasirinkta data, kai liturginis kalendorius mini sudanietę Šv. Jozefiną Bakhitą. „Už tuos, kurie šaukiasi – dažnai tyloje – išlaisvinimo, šv. Jozefina Bakhita yra pavyzdinis vilties liudijimas. Teįkvepia jos gyvenimas mus, aukas ir jų užtarėjus, patikėkime savo pastangas jos užtarimui”, - sakė kardinolas P. Turksonas  pristatydamas šią iniciatyvą antradienį Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje. Šv. Bakhita yra išsivadavimo iš vergovės simbolis, tą liudija jos istorija: būdama devynerių, ji buvo pagrobta ir parduota į vergiją. Vėliau, atgavusi laisvę, tapo kanosiečių vienuolijos seserimi. 2000 m. Jonas Paulius II ją paskelbė šventąja.

Sekmadienio maldų dienos, pavadintos „Šviesa prieš prekybą žmonėmis“, organizatoriai – Popiežiškoji migrantų ir keliaujančiųjų sielovados taryba,  Popiežiškoji teisingumo ir taikos taryba, Tarptautinė aukštesniųjų vyresniųjų sąjunga.  

Kardinolas P. Turksonas primena, kad šiandien iš milijonų įvairaus amžiaus žmonių: vaikų, moterų, vyrų, atimta laisvė ir jie priversti gyventi vergovei būdingomis sąlygomis. Pasak Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos vadovo, Šventasis Tėvas ragina pripažinti, kad susiduriame su globaliu reiškiniu, peržengiančiu bet kurios bendruomenės ar šalies kompetenciją. „Turime mobilizuoti pastangas globaliu mastu, pradedant nuo informavimo, maldos, solidarumo iki konkrečių veiksmų, kol neliks vergovės“, sako kardinolas Turksonas.

Maldų iniciatyvos kulminacija – sekmadienio vidudienio malda Šv. Petro aikštėje. Minint pirmąją maldų prieš prekybą žmonėmis dieną, parapijos ir krikščionių bendruomenės raginamos atkreipti dėmesį į šią nusikalstamą veiklą, o tikintieji kviečiami burtis į maldą, kartu meldžiantis: „Dieve, kai mes girdime apie vaikus ir suaugusius, apgautus ir nuvežtus į nežinomas vietas, siekiant juos lytiškai išnaudoti, uždaryti priverstiniams darbams ar parduoti jų organus, mūsų širdis liūdi ir mūsų siela piktinasi, kad pasitelkus grasinimus, melą, jėgą, nepaisoma jų orumo ir teisių. Mes ryžtingai smerkiame šią modernios vergovės skleidžiamą blogį, ir kartu su šv. Bakhita meldžiame, kad jis baigtųsi. Suteik mums išminties ir drąsos pasiekti tuos ir būti su jais, kurių sužeistas kūnas, širdis ir dvasia, kad mes kartu galėtume įgyvendinti tavo pažadą užlieti šias seseris ir brolius švelnia, geraširdiška meile. Engėjus siųsk šalin tuščiomis rankomis, kad jie atsiverstų iš piktadarybių, ir padėk mums visiems prašyti laisvės, kurią tu dovanoji savo vaikams. Amen“.

Skaičiuojama, kad šiuo metu pasaulyje yra 36 milijonai asmenų, kenčiančių nuo nelegalios prekybos žmonėmis industrijos. Popiežius Pranciškus ne kartą atkreipė dėmesį į šią skaudžią problemą. 2014 m. jo iniciatyva buvo pasirašyta tarpreliginė deklaracija prieš šiuolaikinę vergovę ir bet kokias jos formas – prekybą žmonėmis, priverstinį darbą, prostituciją, prekybą žmogaus organais – paskelbiant šias veiklas nusikaltimu žmogiškumui. Popiežius palietė šią temą ir Taikos dienos žinioje, kurios tema buvo „nebe vergai, bet broliai“. (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.