2015-02-03 14:03:00

Popiežius Pranciškus: Vienuoliai – Jėzaus vedami vedliai


Pirmadienio vakarą popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje aukojo Kristaus paaukojimo šventės – Grabnyčių – Mišias, kuriose dalyvavo Romoje savo namus turinčių įvairių Dievui pašvęstojo gyvenimo bendruomenių atstovės ir atstovai, viso daugiau kaip šeši tūkstančiai moterų ir vyrų vienuolių. Kasmet šią dieną minima prieš beveik du dešimtmečius įvesta Pasaulinė Dievui pašvęsto gyvenimo diena. Šiemet ji ypatinga, nes jau trečias mėnuo kaip visoje Bažnyčioje minimi Pašvęstojo gyvenimo metai.

Šiandien prieš akis turime Marijos, keliaujančios su Kūdikiu Jėzumi ant rankų, ikoną, -pradėjo Šventasis Tėvas Mišių metu sakytą homiliją. Tai Jėzaus įvesdinimas į šventyklą, į jo tautą. Marija atneša jį, kad susitiktų su savo tauta. Marijos rankos tai tarsi „laiptai“, kuriais Dievo Sūnus nužengia pas savo tautą. Jėzaus kelias veda dviem kryptimis – jis nužengia pas mus ir žengia aukštyn kartu su mumis pas Tėvą.

Širdyje kontempliuojame šį judėjimą, matydami Evangelijos pasakojamą paaukojimo sceną. Jėzus keliauja žmonių keliais, kad parodytų mums naują, naują ir gyvą kelią, kuris yra jis pats. Popiežius atkreipė dėmesį, kad Evangelijoje penkis kartus pabrėžta, jog Marija ir Juozapas viską daro vykdydami Viešpaties Įstatymą. Taip ir Jėzaus daug kartų sakys, kad jis atėjo vykdyti Tėvo valios. Tai, pasak Pranciškaus, pirmiausia nuorodos tiems, kas savo gyvenimą pašvenčia Dievui.

Žengti pirmyn Jėzaus keliu, vienuoliui pirmiausia reiškia klusnumą ir tarnavimą.  Klusnumas, - sakė Pranciškus, - padeda brandinti asmeninę ir bendruomeninę išmintį, kurios dėka mūsų regulos tinka visiems laikams. Atsinaujinimui ir prisiderinimui prie naujų reikalavimų visada reikalinga klusnumo užgrūdinta išmintis. Be klusnumo mūsų gyvenimas pavirstų vienuoliško gyvenimo karikatūra, mūsų maldoje nebūtų asmeninio bendravimo, mūsų brolystėje nebūtų bendrystės, mūsų ištikimybėje nebūtų pasitikėjimo, mūsų meilėje nebūtų transcendencijos.

Tad ženkime į mūsų pašaukimo slėpinio vidų, - sakė Pranciškus. Šis slėpinys – tai pašaukimas vesti kitus pas Jėzų, tuo pat metu leidžiant, kad Jėzus vestų mus. Štai kas turime būti: vedami vedliai.  (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.