2015-02-01 13:49:58

Papa najavio posjet Sarajevu


U današnjem nagovoru prije marijanske molitve Anđeo Gospodnji, Sveti je Otac govorio o misnom evanđelju, a nakon molitve rekao je da će u subotu, 6. lipnja, posjetiti Sarajevo. RealAudioMP3
Današnje misno evanđelje predstavlja Isusa i njegove učenike u sinagogi u Kafarnaumu, u ono doba najvećem gradu u Galileji, gdje je živo sveti Petar. Evanđelist Marko veli da je Isus u subotu ušao u sinagogu i počeo naučavati. Ovo nas podsjeća na prvenstvo Božje riječi, koju treba slušati, prihvatiti i naviještati. Došavši u Kafaranaum, Isus ne odgađa naviještanje evanđelja, ne misli dakle kako prvo zbrinuti svoju malu zajednicu, što je također potrebno, nego mu je glavna briga da po snazi Duha Svetoga navijestiti riječ Božju. Narod je u sinagogi zanesen njegovim naukom, jer je učio kao onaj koji „ima vlast, a ne kao pismoznanci“ – kazao je papa Franjo.
Što znači kao onaj „koji ima vlast“? Znači da se u Isusovim ljudskim riječima očitovala svekolika snaga Božje riječi, snaga samoga Boga, nadahnitelja Svetoga pisma. A jedna od odlika Božje riječi jest da ostvaruje ono što naviješta. Doista, Isus, odmah nakon pouke, pokazuje svoju moć oslobađanjem posjednuta čovjeka, koji se nalazio u sinagogi. Upravo je ta Kristova božanska moć izazvala reakciju sotone, koji se krio u tom čovjeku; Isus odmah prepoznaje glas zloduha i strogo mu zaprijeti „umukni i iziđi iz njega!“ Snagom svoje riječi, Isus osobu oslobađa od zloduha. Na što su se nazočni ponovo zaprepastili: „Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se“ – rekao je Papa.
Evanđelje je riječ života: ne ugrožava osobe, naprotiv, oslobađa ih od robovanja brojnim zlodusima ovoga svijeta: od ispraznosti, privrženosti novcu, oholosti, požuda… Evanđelje mijenja srce i život, a zle sklonosti preobražava u dobre nakane. Stoga je kršćanska zadaća posvuda širiti otkupiteljsku moć evanđelja, biti poslenici i glasnici Božje riječi. Na to nas potiče i današnje misno evanđelje koje završava misijskim otvaranjem: „I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj“ – istaknuo je Sveti Otac dodajući:
Novi nauk koji je Isus naučavao „s vlašću“, nauk je koji Crkva naviješta svijetu, zajedno s učinkovitim znacima njegove prisutnosti: nauk vjerodostojan i oslobađajuće djelovanje Božjega Sina bivaju riječi spasenja i geste ljubavi misionarske Crkve – ustvrdio je Papa zazivajući zagovor Djevice Marije, koja je slušala Riječ i rodila ju za òovjeka, za sve ljude. Neka nas ona nauči da budemo neumorni slušatelji i moćni navjestitelji Isusova evanđelja – zaključio je Papa.
Nakon marijanske molitve, Papa je mnoštvu vjernika na Trgu svetoga Petra najavio skori posjet Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovi.
Draga braćo i sestre, želim najaviti da ću u subotu, 6. lipnja, ako Bog da, posjetiti Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine. Već sada vas potičem da molite da moj posjet onim dragim narodima bude ohrabrenje katoličkim vjernicima, da probudi klice dobra te da pridonese učvršćenju bratstva i mira – potaknuo je Sveti Otac, a potom pozdravio sve hodočasnike iz Italije i cijeloga svijeta.
Podsjećajući da se danas u Italiji slavi Dan za život, Papa je rekao da se pridružuje talijanskim biskupima u poticanju „obnovljenoga priznavanja ljudske osobe i prikladnije njege života, od začeća do njegove prirodne smrti. Ako se otvara i služi životu, onda se kuša revolucionarna snaga ljubavi i nježnosti, započinjući novi humanizam: humanizam solidarnosti – kazao je Papa, a potom pozdravio kardinala Vallinija, svoga vikara za Rimsku biskupiju, te rimske sveučilišne profesore i sve koji su zauzeti u promicanju kulture života.
Na trgu svetoga Petra bio je i hrvatski franjevac-konventualac otac Zlatko Vlahek kojega je iznenadila Papina najava o putovanju u Sarajevo: RealAudioMP3
All the contents on this site are copyrighted ©.