2015-01-31 17:28:00

Vyskupas iš Afrikos: dirbkime su vyriausybėmis, tačiau neužmerkime akių


Šią savaitę baigėsi Rytų Afrikos vyskupų konferencijų asociacijos (AMECEA) Teisingumo ir taikos komisijos koordinatorių susitikimas. Šiai regioninei asociacijai priklauso aštuonių šalių episkopatai: Malavio, Etiopijos, Eritrėjos, Sudano, Kenijos, Tanzanijos, Zambijos ir Ugandos.

Komisijos vadovas, vyskupas iš Ugandos Joseph Anthony Zziwa išvardijo daug ir sunkių aplinkybių, kurios lemia taikos ir teisingumo trūkumą regione: blogą valdymą, korupciją, nelygų resursų skirstymą, ginkluotus konfliktus, pabėgėlių ir migrantų srautus iš kai kurių valstybių, terorizmą, skurdą, prastas politines programas. Šioms problemoms reikia vieningo ir koordinuoto atsako, kitaip neįmanoma sukurti oraus gyvenimo sąlygų kiekvienam.

Bažnyčia, pasak vyskupo Zziwa, per savo Teisingumo ir taikos komisijas kiekvienu metu primena vyriausybėms apie įstatymo valdžią, demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms, būtinus demokratinės visuomenės komponentus. Be jų vyriausybės rizikuoja pačios tapti didžiausiomis kliūtimis žmonių ir tautų gerovei.

Bažnyčia ir vyriausybė turi būti svarbiomis sąjungininkėmis dirbant dėl Dievo žmonių gerovės. Svarbu išlaikyti artimą bendradarbiavimą tarp Bažnyčios ir vyriausybės. Tačiau šis bendradarbiavimas neturi reikšti akių užmerkimo tada, kai valdantieji padaro neteisybių žmonių atžvilgiu, kai yra korupcija, blogas valdymas ar nepagarba įstatymui. Bažnyčia yra visuomenės sąžinė ir neturi vengti vykdyt šio pranašiško vaidmens. Taika ir teisingumas nėra skirti vienai grupei, bet visiems, pridūrė Ugandos ganytojas, kviesdamas susitikimo dalyvius drąsiai įvardyti blogybes savo šalyse ir ieškoti išeičių iš jų. Sunkumai didžiuliai, bet jie nėra neįveikiami. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.