2015-01-31 14:32:00

Vasario „Artuma“: esame palaiminti, nes esame vargšai?!


„Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra Dangaus Karalystė“ (Mt 5, 3). Vargdieniai ir dar palaiminti – kodėl čia taip?! Kokia prasme neturtą galime suvokti kaip palaiminimą?! Vasarį „Artuma“ kviečia pabandyti suprasti, kas tie dvasios vargdieniai ir kodėl jie tokie mieli ir svarbūs mūsų Dievui. Na, o jei laikau save vargdieniu, ar iš tiesų esu toks? Kita vertus, jeigu nelaikau savęs vargšu ir nenoriu juo būti – ar tikrai galiu būti Kristaus mokiniu? Praskleiskime „Artumos“ puslapius, o juose...

Apsilankykime palaimintame kaimelyje, kuriame žmonės gyvena vienas kito artume. Jo gyventojai – ne visuomet turintys ką padėti ant alkstančiųjų stalo, tačiau pažįstantys laimę. Kaipgi taip?! Atverkime širdies duris tėvo Antano Saulaičio SJ pasakojamai istorijai, kuri pasitikėjimo ir nuolankumo keliais veda Dievop.

Tikra tiesa – mažus mus padaro laisvė nuo turto, tačiau kam iš tiesų vargdieniai turėtų panaudoti neturto duotą laisvę? Dr. Vincento Vobolevičiaus straipsnis paskatins mylėti varginguosius ir būti... jų draugais. Bet čia pat primins, jog buvimas vargdieniu jokiu būdu dar nėra bilietas į išganymą!

Ką iš tiesų reiškia sekti neturtinguoju Kristumi? Juo sekdami Klara ir Pranciškus net šventi tapo! Naujausioje „Artumoje“ skaitykite apie jaudinančią šių šventųjų draugystę ir naktį, kuomet gimė pranciškonų vienuolija! O, kad mums Dvasia įkvėptų noro siekti šventumo...

Pasinerkime drauge į autentiško gyvenimo paieškas ir išsiaiškinkime, ar vienuoliai mūsų laikais gali ir turi gyventi pagal griežto atsiskyrimo modelį. Nejau atsiskirti nuo pasaulio nereiškia gyventi už jo ribų?

Kita publikacija – apie nuteistųjų turtą ir neturto pamokas. Ar sugebėtumėte laiminti nuteistą žmogų, priimti ir patikėti, kad gyvenimo kovoje jis dar gali pakilti? O gal manome turį teisę nuspręsti, kuo rūpintis, o kuo ne?

Be to, vasario „Artumoje“ dalijamės ir pora ypatingų dvasios vargdienių liudijimų. Pirmojo autorė, išmintinga gydytoja, atradusi stiprybę, atramą, paguodą ir netgi džiaugsmą sirgdama vėžiu!..

Antras liudijimas – Kazimiero, nuo gimimo neįgalaus, elgetaujančiųjų saviškio. Šis mažutėlis paprastas, kaip ir mes, jis nenori sirgti, bet serga, tačiau tiki – Dievas išgelbsti savuosius!

Pasirodo, ne tik mes galime ką nors duoti vargdieniams, jie irgi gali mus apdovanoti, daug ko išmokyti – teigia popiežius Pranciškus, o jo veidas ir žodis nuo pat pirmųjų šios „Artumos“ puslapių kviečia visus: palaiminti būkite, turintys vargdienio dvasią, nes jūsų yra Dangaus karalystė!

Valdonė Minciūtė
All the contents on this site are copyrighted ©.