2015-01-31 17:56:00

Popiežius Pranciškus: Neišmeskime duonos!


Šeštadienį popiežius Pranciškus priėmė Italijos žemdirbių konfederacijos atstovus. Ši konfederacija, viena pagrindinių šio sektoriaus organizacijų Italijoje, prieš kelis mėnesius minėjo savo įsikūrimo 70-ąsias metines ir šia proga jos nariai paprašė susitikimo su Šventuoju Tėvu.

Konfederacijos atstovams sakytoje kalboje popiežius Pranciškus visų pirma paminėjo bado problemą, su kuria kiekvieną dieną susiduria labai daug šiandieninio pasaulio gyventojų. Dėlto nemaža dalimi kaltas ir rinkos taisyklių absoliutinimas, ir nepateisinamas proporcijas pasiekęs išmetamo maisto kiekis. Pranciškus priminė senolių anksčiau dažnai kartotą posakį, kad su duona nevalia juokauti. Jei duonos riekė nukrisdavo ant grindų, reikėdavo su pagarba ją pakelti ir pabučiuoti. Duona buvo suvokiama kaip žmogaus gyvenimo sakralumo išraiška. Taip ji turėtų  būti suvokiama ir šiandien. Nevalia duonos paversti vien preke.

Audiencijoje priėmęs Italijos žemdirbių konfederacijos atstovus, popiežius taip pat iškėlė žmogaus darbo centrinę vietą visoje žemės ūkio sistemoje. Žemę dirbantis žmogus bene labiausiai jaučia, kad jo darbas tai pašaukimo vykdymas, ir tokiu jį turi pripažinti taip pat ir šioje srityje priimami politiniai ir ekonominiai sprendimai.

Popiežiaus kalboje paliesta ir gamtosaugos tema. Visi esame atsakingi už tai, kad gamta būtų tokia, kokios Dievas nori, tai yra, kad ji būtų gyvybės šaltinis visos žmonijos šeimos labui. Dėl to svarbu, kad žmogus mylėtų gamtą, kad žemė jam būti tarsi motina. Paspartėjusi klimato kaita, taip pat padažnėję ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai, pasak popiežiaus, yra tars pavojaus skambučiai, į kuriuos tarptautinė bendruomenė turi atkreipti deramą dėmesį.  (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.