2015-01-31 18:31:00

Europos Vyskupų konferencijų katechetikos komisijų susitikimas Vatikane. Interviu su vysk. K. Kėvalu


Sausio 27-29 dienomis Vatikane vyko Europos Vyskupų konferencijų komisijų, kurios rūpinasi katecheze, susitikimas.  Popiežiškosios Naujosios evangelizacijos tarybos būstinėje susirinko nacionalinių katechetikos centrų  atsakingieji iš įvairių Europos šalių. Lietuvai atstovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas dr. Artūras Lukoševičius. Įspūdžiais iš šio renginio su Vatikano radiju pasidalijo vysk. Kęstutis Kėvalas.

Besiruošiant šiam susitikimui vyskupų komisijos Popiežiškajai tarybai siuntė įvairius pranešimus, iš kurių atsiskleidžia svarbus katechetų darbas vietinėse bažnyčiose, patvirtinantis glaudų katechezės sąryšį su naująja evangelizacija. Šis ryšys ypač išryškėjo po dokumentų Evangelii nuntiandi,  Catechesi tradendae ir Evangelii gaudium pasirodymo pasirinktos krypties dėka. Svarbus atspirties taškas yra RKB Katekizmas.

Sekuliarizacija ir iš jos kylantis abejingumas religijai, jau kurį laiką pastebima Europoje, sukėlė krizę, kurios neišvengė ir Bažnyčia. Nepaisant to, būtent katechezėje galima pastebėti doktrinos plėtrą, pastoracinę praktiką ir asmeninį krikščionių augimą. Įsipareigojimas naujajai evangelizacijai ir kvietimas misionieriškai sielovadai, apibūdinantis ir popiežiaus Pranciškaus pontifikatą, randa katechezėje išskirtinę aplinką savo plėtrai, - sako arkivyskupas Rino Fisichella, tarybos pirmininkas.

Patirčių panorama, kuri atsiskleidžia po šiomis dienomis vykusių debatų, dar kartą patvirtina, kad ten, kur Bažnyčios gyvenimo prioritetu tampa įsipareigojimas supažindinti su tikėjimo pagrindais, galima rasti būdus, kurie padėtų atsakyti daugeliui žmonių, dar ir šiandien ieškančių savo gyvenimo prasmės. Europos vyskupų konferencijų  patirtis liudija, kad vis stiprinama veikla katechumenato atžvilgiu, atsiliepiant į daugybės suaugusiųjų troškimą priimti krikščionių tikėjimą.

Šis susitikimas jau antras, vykstantis po panašaus renginio Meksikoje, kur gruodžio mėn. susibūrė Lotynų Amerikos atstovai. Vėliau numatyti susitikimai su kitų pasaulio regionų atstovais, siekiant sudaryti katechezės temų ir iššūkių panoramą, atspindinčią visų pasaulio regionų aktualijas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.