2015-01-30 16:02:00

Popiežius Pranciškus: Atsiminkime pirmą susitikimą su Jėzumi


Krikščionis privalo saugoti pirmo susitikimo su Kristumi atminimą ir pasitikėti Kristumi, suteikiančiu jėgų kiekvieną dieną drąsiai eiti tikėjimo keliu. Kas rimtai myli, visada atsimena pirmąsias įsimylėjimo dienas. Jei krikščionis nesaugo pirmojo susitikimo su Kristumi atminimo, jis yra drungnas, tuščias, pasidavęs dvasinei inercijai. Taip popiežius Pranciškus penktadienio ryto Mišių homilijoje komentavo skaitinį iš Laiško žydams, prasidedantį raginimu prisiminti ankstesnes dienas, kada gavome Kristaus šviesą (plg. 10,32).

„Atmintis labai svarbi; turime atsiminti gautąją malonę, nes jei užmiršime entuziazmą, kurį mums suteikė pirmoji meilė, mums kils tas krikščionims labai didelis pavojus: pavojus tapti drungnais krikščionimis. Jie stovi vietoje. Jie yra krikščionys, tačiau jie neatsimena savo pirmosios meilės. Jie prarado entuziazmą. Jie prarado kantrybę. Jie nesugeba su Jėzaus meile kelti gyvenimo sunkumų, jei nesugeba tų sunkumų užsidėti  sau ant pečių. Vargšai drungni krikščionys, jiems gresia didelis pavojus“.

Šventasis Petras viename savo laiškų apie nepastovius krikščionis labai kategoriškai sako, kad jiems būtų buvę geriau išvis nepažinti teisumo kelio, negu pažinus nuo juo nusigręsti. Kalbėdamas apie tuos, kurie taip daro, kurie grįžta prie atmesto blogio, Petras panaudoja ausį rėžiančia patarę: „Šuo sugrįžta prie savo vėmalo“.

„Krikščionis vadovaujasi šiais dviem parametrais: atminimi ir viltimi. Atmintis, pastangos neužmiršti pirmojo susitikimo patirties, ugdo viltį. Daug kartų slegia tamsa, tačiau vilties dėka einame pirmyn. Tikime ir einame pirmyn, žinome, kad viltis mūsų neišduos, kad sutiksime Jėzų. Šie du parametrai tai tarsi rėmas, kuriame saugome Viešpaties mums duodamą teisiesiems skirtą išganymą“.

Turime saugoti mums duotą išganymo malonę, kad ji duotų derlių, kaip į dirvą beriamas grūdas, kad augtų kaip garstyčios grūdelis, apie kuriuos buvo kalbama penktadienio Mišių Evangelijoje.

„Graudu, skauda širdį, matant krikščionis – daug tokių yra – kurie sustoja, pasiduoda, nuėję tik pusę kelio. Jie nesugeba eiti keliu, kurio pradžioje yra susitikimas su Jėzumi ir kuris veda į susitikimą su Jėzumi, nes jie užmiršo pirmąją meilę ir neturi vilties“.

Prašykime Viešpatį, - sakė Pranciškus, - kad jis mums suteiktų malonę saugoti atpirkimo dovaną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.