2015-01-30 15:29:47

Piatková pápežova homília: Chráňme si pamäť o počiatočnej láske a nádej


Vatikán 30. januára – Kresťan musí vždy v sebe chrániť „pamäť“ o svojom prvom stretnutí s Kristom, ako aj „nádej“, ktorú Kristus prináša. To ho pobáda napredovať v živote s „odvahou“ viery. Povedal pápež František v rannej homílii z Domu sv. Marty.

Nemiluje seriózne ten, kto nepamätá na „počiatky lásky“. Kresťan, ktorý si už viac nespomína na svoje prvé stretnutie s Ježišom je osobou vyprázdnenou, duchovne mŕtvou, tak ako ňou vedia byť len „vlažní“.

Homílii Svätého Otca udávala tón predovšetkým začiatočná veta čítania z Listu Hebrejom (10,32-39), v ktorom autor všetkých pozýva „rozpamätať sa na prvé dni“, tieto dni po „osvietení“ Kristovým svetlom. Nesmieme zabudnúť obzvlášť na „deň, keď sme stretli Krista“, lebo je to deň „veľkej radosti“, „túžby vykonať veľké veci“. A spoločne s pamäťou nikdy nesmieme stratiť „prvotnú odvahu“ a „entuziazmus“, „smelosť“, ktoré sa rodia z počiatočnej lásky:

„Pamäť je veľmi dôležitá k tomu, aby sme pamätali na prijatú milosť. Lebo ak stratíme tento entuziazmus, ktorý pochádza zo spomienky na prvotnú lásku, prichádza to preveľké nebezpečenstvo kresťanov: vlažnosť. Vlažní kresťania. Stoja tam nehybne a áno, sú kresťanmi, no stratili pamäť počiatočnej lásky. A prišli o entuziazmus. Stratili tiež trpezlivosť - tú schopnosť „tolerovať“ veci, ktoré život prináša, v duchu Ježišovej lásky, to tolerovanie – nesenie ťažkostí na pleciach... Úbohí vlažní kresťania sú vo veľkom nebezpečenstve.“

Pri myšlienke na vlažných kresťanov uviedol pápež František dva silné obrazy: ten Petrov o „psovi, ktorý sa vrátil k tomu, čo vyvrátil“ a Ježišov obraz o ľuďoch, ktorí pri rozhodnutí nasledovať evanjelium síce odohnali od seba zlého ducha, no keď sa tento potom posilnený vráti, bez obozretnosti mu otvárajú dvere a tak sa zlý duch „zmocní toho domu“, ktorý bol počiatočne čistý a pekný. Je to vlastne ako vrátiť sa k tomu zlu, ktoré bolo na počiatku odmietnuté. Pápež František však pripomína:

„Kresťan má tieto dva parametre: pamäť a nádej. Treba si oživovať pamäť, aby sme nestratili tú krásnu skúsenosť počiatočnej lásky, ktorá sýti nádej. Mnohokrát je nádej vo tme, no ide vpred. Verí, pokračuje, lebo vie, že nádej, že nájde Ježiša, nesklame. Tieto dva parametre sú rámcom, v ktorom môžeme chrániť spásu spravodlivých, ktorá prichádza od Pána.“

Svätý Otec pokračoval citujúc evanjelium podľa Marka (4,26-34). Ako povedal, túto spásu musíme chrániť, „aby malé horčičné zrnko rástlo a prinieslo úžitok“:

Mnohí kresťania, veľmi mnohí, spôsobujú bolesť, zraňujú srdce. Mnohí kresťania, na pol ceste, ktorí odpadli z tejto cesty smerom k stretnutiu s Ježišom. Kresťania, ktorí odchádzajú zo stretnutia s Ježišom, z cesty, na ktorej stratili pamäť o počiatočnej láske a nemajú nádej.“

Rannú homíliu pápež František ukončil modlitbou: „Prosme Pána, aby nám dal milosť chrániť dar spásy“. -zk-
All the contents on this site are copyrighted ©.