2015-01-29 10:20:00

Vasario 2 d. prasideda Lietuvos vyskupų vizitas „Ad limina“


Ateinančią savaitę Katalikų Bažnyčios Lietuvoje ganytojai lankysis Romoje. Tai bus visiems vyskupams kas keletą metų privalomas vizitas „Ad limina apostolorum“, kurio metu jie susitiks su popiežium ir Romos Kurijos vadovais, informuos apie savo vadovaujamų vyskupijų gyvenimą, melsis prie apaštalų kapų.

Pagrindinis vizito momentas – susitikimas su Šventuoju Tėvu, vyks pirmadienį, vasario 2-ąją priešpiet. Tos pačios dienos rytą, 7.30 val. Lietuvos vyskupai koncelebruos Mišias prie apaštalo šv. Petro kapo, jam dedikuotoje Vatikano bazilikoje. Trečiadienį, vasario 4 d., 16 val. bus aukojamos Mišios popiežiaus katedroje Laterano Šv. Jono bazilikoje; ketvirtadienį, vasario 5 d. taip pat 16 val. – Didžiojoje Švenčiausiosios Mergelės Marijos  bazilikoje, o penktadienį, vasario 6 d. 16 val. – Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje.

 

Terminu „Limina apostolorum“ katalikiškoje bažnytinėje tradicijoje vadinami Romoje esantys apaštalų Petro ir Pauliaus kapai. Ant šių dviejų šventųjų pamato išaugo Romos Bažnyčia. Romos mieste saugomos jų relikvijos nuo seno yra piligriminių kelionių tikslas. Jei eilinis tikintysis leidžiasi į tokią piligrimystę tik asmeninio pamaldumo paskatintas, tai vyskupams – vietinių Bažnyčių ganytojams – piligrimystė į Romą ir malda prie apaštalų kapų taip pat yra jų vienybės su Romos Bažnyčia liudijimas.

Apie vyskupų piligrimystes į Romą kalba jau seniausi istoriniai šaltiniai. Iš pradžių tai buvo spontaniškos, to meto gyvenimo sąlygų diktuojamos piligrimystės, kurių metu popiežiaus autoritetą pripažįstantys ir vienybę su juo palaikantys vietinių Bažnyčių ganytojai kartkartėmis atvykdavo į Romą pasimelsti prie apaštalų kapų ir susitikti su Romos vyskupu, aptarti su juo einamuosius reikalus. Vėliau toks vyskupų lankymosi Romoje paprotys įgavo institucinį pavidalą, o popiežius Sikstas V 1585 m. gruodžio 20 d. paskelbta bule „Romanus Pontifex“ vyskupų periodiškus vizitus Romoje pavertė juridine norma. Nuo to laiko ir galima kalbėti apie visiems vyskupams privalomą oficialų vizitą „Ad limina apostolorum“.

Šios visiems vyskupams privalomos pareigos atlikimo būdai ir vizitų periodiškumas amžiams bėgant keitėsi. Dabartinį pavidalą jie įgavo dvidešimtojo amžiaus pradžioje. 1911 m. Šventosios Konsistorijos kongregacija, tai yra dabartinė Vyskupų kongregacija, visus vyskupijoms vadovaujančius vyskupus įpareigojo periodiškai pateikti raštiškas ataskaitas apie savo vyskupijų būklę. 1917 m. išleistas visą Bažnyčios teisyną sunorminęs Kanonų teisės kodeksas nustatė, kad Europos vyskupai vizitus Ad Limina privalo atlikti kas penkeri metai, o kitų žemynų vyskupai – kas dešimt metų. Galiausiai šv. Jono Pauliaus II 1983 m. reformuotas Kanonų teisės kodeksas panaikino tarp Europos ir kitų žemynų buvusius periodiškumo skirtumus ir nustatė, kad vizitas Ad Limina visiems vyskupams privalomas kas penkeri metai. Vis dėlto, praktiškai tas periodiškumas nepastovus, derinamas prie popiežiaus veiklos kalendoriaus. Paskutinis Lietuvos vyskupų vizitas Ad Limina vyko 2006 m. birželio mėnesį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.