2015-01-29 17:25:00

Keičiasi palijaus suteikimo arkivyskupams tvarka


Popiežius Pranciškus nusprendė, kad palijaus uždėjimo naujiems arkivyskupams metropolitams iškilmės nuo dabar vyks ne Romoje, bet arkivyskupų vadovaujamose vietinėse Bažnyčioje. Apie šį sprendimą popiežiaus liturginių ceremonijų meistras prelatas Guido Marini prieš porą savaičių išsiųstu laišku informavo visus apaštališkuosius nuncijus, o šį ketvirtadienį popiežiaus sprendimą pakeisti palijų suteikimo tvarką  jis paaiškino Vatikano radijui duotame interviu.

Popiežiaus ceremonmeistris paaiškino, kad palijaus uždėjimo iškilmę švenčiant ne Romoje, bet vietinėje Bažnyčioje, galės plačiau joje dalyvauti vietinė bendruomenė.  Palijai bus paruošiami laikantis iki šiol galiojusios senos tradicijos. Birželio 29-ąją, šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės dieną, kaip lig šiol, popiežius koncelebruos Mišias kartu su naujais arkivyskupais metropolitais. Mišių pabaigoje popiežius pašventins naujiems arkivyskupams skirtus palijus, tačiau pats iškilmingas uždėjimas vyks ne Romoje, bet naujų arkivyskupų vadovaujamose vietinės Bažnyčiose. Palijų popiežiaus vardu naujam arkivyskupui uždės apaštališkasis nuncijus vietinės bendruomenės akivaizdoje.

Prelatas Marini atkreipė dėmesį ir į kitą reikšmingą šio pakeitimo aspektą: palijaus suteikimo iškilmėje arkivyskupijos sostinėje dalyvaus ir tai pačiai bažnytinei provincijai priklausančių sufraganinių vyskupijų ganytojai ir tikintieji, tuo pabrėžiant arkivyskupo metropolito ryšį su sufraganinių vyskupijų ganytojais ir bendruomenėmis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.