2015-01-29 18:36:00

JAV religijų atstovų laiškas prezidentui Obamai dėl Artimųjų Rytų taikos


JAV religijų atstovai paprašė prezidento Baracko Obamos vyriausybės ryžtingai siekti izraeliečių-palestiniečių konflikto užbaigimo. Nacionalinė tarpreliginė iniciatyvinė grupė už taiką Artimuosiuose rytuose (NILI) savo prašymą prezidentui išdėstė atvirame laiške. Pasak iniciatyvinės grupės, kurią sudaro 11 krikščionių, 11 žydų ir 9 musulmonų bendruomenių atstovai, nedelsiant reikia diplomatinių veiksmų, kurie padėtų izraeliečiams ir palestiniečiams susitarti kol ne per vėlu.

Šio konflikto neįmanoma išspręsti karinėmis priemonėmis. Jei nebus susitarimo, nauji ir vienpusiški smurto veiksmai prives prie dar vieno karo. Jeruzalę neseniai sukrėtę susirėmimai įrodo, kad vien raginimų sėstis prie derybų stalo neužtenka; problemoms spręsti reikia praktiškų ir racionalių sprendimų, kurie laiduotų dviejų tautų taikų sambūvį, saugumą ir vieni kitų pripažinimą. Reikia naujos ir ryžtingesnės izraeliečių ir palestiniečių taikos iniciatyvos, pažymėjo religijų atstovai.

Atviro laiško autoriai paprašė prezidento Obamos skirti naują taikos misiją JAV diplomatijos vadovui Johnui Kerry, įgalioti jį, kad su tarptautinės bendruomenės parama galėtų pasiūlyti izraeliečiams ir palestiniečiams pagrindą, kuris leistų susitarti dėl konflikto sprendimo būdų ir parengti dviejų valstybių taikos susitarimą. Konfliktą teišsprendžia tarpvalstybinis izraeliečių ir palestiniečių taikos susitarimas, pažymėjo religijų atstovų iniciatyvinė grupė. Atvirą laišką JAV prezidentui be kitų JAV katalikų atstovų pasirašė JAV episkopato teisingumo ir tarptautinės taikos komisijos pirmininkas vysk. Oscar Cantu ir kardinolas Theodore McCarrick, Vašingtono arkivyskupas emeritas.

Atviro laiško prezidentui Barackui Obamai autoriai be to pripažino, jog tokio pobūdžio taikos iniciatyvai reikalinga labai stipri visuomenės, ypač religinių bendruomenių parama. Tuo tikslu, tarpreliginė iniciatyvinė grupė už taiką Artimuosiuose Rytuose įsipareigojo mobilizuoti JAV bažnyčias, sinagogas ir mečetes, kad paremtų taikos iniciatyvą ir pasiūlė diplomatijos vadovui Kerry kartu pasitarti kokiais konkrečiais veiksmais JAV religinų lyderiai galėtų padėti. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.