2015-01-28 15:55:00

Rytų Bažnyčių patriarchai: sustabdykite teroristus, padėkite benamiams


Rytų Bažnyčių patriarchai paprašė tarptautinės bendruomenės, ir ypač arabų šalių, sustabdyti terorizmą ir padėti konfliktų pabėgėliams iš Artimųjų rytų kraštų sugrįžti į gimtines. Patriarchų susitikimas įvyko antradienį Libane, maronitų patriarcho būstinėje Bkerke. Krikščionių lyderiai taip pat paprašė pasirūpinti izraeliečių-palestiniečių konflikto sprendimu, praneša katalikiškas portalas Asianews.

Pasak maronitų patriarcho, kardinolo Bechara Boutros Rai, susitikimo tikslas buvo geriau susipažinti su krikščionių padėtimi regione, tiek tų, kuriuos konfliktai privertė apleisti tėvynę ir tapo pabėgėliais, tiek tų, kurie nutarė pasilikti gimtinėse nepaisant sunkumų ir pavojaus. Labai svarbu jiems padėti greitai užtikrinti darbą, mokslus ir pastogę, kad galėtų pasilikti savo kraštuose ir tokiu būdu užtikrinti savo papročių ir krikščioniškos misijos tęstinumą, patikino kardinolas Rai.

Kitas susitikimo tikslas buvo kreiptis į arabų tautų ir į tarptautinę bendruomenę su prašymu padėti pabėgėliams, paremti jų grįžimą, padėti atstatyti gyvenamuosius namus. Kad tai būtų įmanoma, reikia sustabdyti Sirijos ir Irako karus, taikingai, nuoširdžiomis derybomis, rimtu kariaujančiųjų dialogu, neutralizuojant teroristines organizacijas. Tai bus įmanoma jei arabų kraštai ir tarptautinė bendruomenė nutrauks finansinę ir karinę paramą teroristams, uždarys sienas ten kur reikia, kad būtų sukliudytas kovotojų judėjimas. Patriarchas Rai pridūrė, kad politiniai ir ekonominiai planai nepateisina tokios baisios agresijos prieš žmoniją.

Susitikimo dalyviai taip pat aptarė izraeliečių ir palestiniečių konfliktą, pasisakė už tai, kad regiono krizė būtų sprendžiama formulės „dvi tautos, dvi valstybės“, įgyvendinimu, sudarant sąlygas sugrįžti pabėgėliams. Anot patriarcho, pernelyg aišku, kad abu konfliktai, ir izraeliečių-palestiniečių, ir izraeliečių-arabų, yra Artimuosius rytus ištikusios nelaimės pagrindas.

Regiono krikščionių lyderiai prašė dar didesnio vyriausybių ir nevyriausybinių organizacijų įsipareigojimo pabėgėlių atžvilgiu, ryžtingesnių pastangų siekiant visų pagrobtųjų ir kalinamųjų išlaisvinimo, tiek eilinių žmonių, tiek karių, tiek religijų narių. Tarp pastarųjų yra du vyskupai, Alepo graikų ortodoksų ganytojas Boulos Yazigi ir sirų ortodoksų ganytojas Youhanna Ibrahim, kuriuos jau vos ne du metus įkaitais laiko fundamentalistinės grupės iš Sirijos.

Patriarchai susitikime atkreipė dėmesį ir į keblią politinę situaciją Libane. Šalis nesigeba išrinkti prezidento nuo praėjusių metų gegužės mėnesio, tuo metu tiek krikščioniškos, tiek musulmoniškos partijos boikotuoja rinkimus.

Susitikime antradienį netoli Libano sostinės dalyvavo visų pagrindinių regione gyvuojančių Bažnyčių vadovai. Be kitų, graikų ortodoksų patriarchas Youhanna Yazigi, sirų ortodoksų patirachas Mar Aghnatios Afram II, graikų katalikų patriarchas Grigalius III Laham, sirų katalikų patriarchijas Mar Aghnatios Youssef III Younane, Kilikijos armėnų katolikoso Nerces Bedros IX atstovas Joseph Arnaout, Libano chaldėjų vyskupas Michel Kassargi, Libano ir Sirijos evangelikų bendruomenės aukščiausiosios tarybos pirmininkas pastorius Selim Sahyoun, Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Gabriele Caccia, visų krikščioniškų konfesijų karitatyvinių organizacijų atstovai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.