2015-01-27 17:49:00

Popiežius Pranciškus: Dievas mums tepadeda pažinti ir vykdyti jo valią


Reikia melstis ir kiekvieną dieną prašyti Dievą, kad jis suteiktų mums malonę suprasti jo valią, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą aukodamas Mišias Šventosios Mortos namų koplyčioje.

Šią dieną girdėtoje Laiško žydams ištraukoje apaštalas Paulius aiškina, jog anksčiau galiojęs senasis įstatymas, jo įsakai ir draudimai, jaučių ir ožių kraujas neturėjo nei galios atleisti nuodėmes, nei atstatyti teisumą. Paskui į pasaulį atėjo Kristus, kuris savo kryžiaus auka mus nuteisino visiems laikams. Jėzus savo pavyzdžiu parodė, kokia auka patinka Dievui Jam nereikia atnašų ir deginamųjų aukų, bet reikia, kad mes jam aukotume savo valią ir vykdytume jo valią. Toks yra kelias vedantis į šventumą. Toks turi būti krikščionio kelias.

„Priešiškumas prasidėjo jau Rojuje Adomo neklusnumu, - kalbėjo popiežius. Tas neklusnumas atnešė blogį visai žmonijai. Ir mūsų nuodėmės yra neklusnumas Dievui, jo valios nevykdymas. Viešpats mus moko, kad Dievo valios vykdymas yra vienintelis kelias ir nėra kito. Danguje jis prasideda Jėzaus klusnumu Tėvo valiai. Žemėje prasideda Švenčiausiosios Mergelės klusnumu. Ką ji tarė angelui? Tebūnie kaip tu sakai. Aš sutinku su Dievo valia. Ir nuo jos sutikimo prasidėjo Viešpaties buvimas su mumis“.

Ne taip parasta vykdyti Dievo valią, - sakė Pranciškus. Taip pat ir Jėzui nebuvo lengva ją vykdyti. Prisiminkime gundymus dykumoje ar kruviną prakaitą Alyvų darželyje prieš pat kančią. Nebuvo lengva ir kai kuriems mokiniams, kurie atsisakė sekti Jėzų, nes nesuprato ką reiškia vykdyti Tėvo valią. Nelengva ir mums, kurie kasdien turime rinktis. Tad ką man daryti, kad vykdyčiau Dievo valią? Prašykime malonės norėti vykdyti Dievo valią.

„Ar aš meldžiu Viešpatį, kad jis manyje sužadintų norą vykdyti jo valią? O gal vis ieškaus kompromisų, nes bijau ją vykdyti? Turime taip pat melstis, kad Dievas padėtų mums suprasti, ko jis nori iš manęs, ko jis iš manęs laukia. Turime melsti, kad Dievas padėtų mums suprasti jo valią ir kad padėtų ją vykdyti. Melskimės, - sakė popiežius, - kad sugebėtume daryti ne tik tai ko mes norime, bet tai ko nori Dievas. Tai nelengva“.

„Viešpats tesuteikia mums malonę, tesuteikia ją mums visiems, kad galėtume išgirsti Jį ir mums sakantį tuos žodžius, kuriuos jis vieną kartą ištarė jį sekančių žmonių miniai: „Štai mano motina ir mano broliai! Kas vykdo Dievo valią, tas yra mano brolis, sesuo ir motina“.  Vykdydami Dievo valią mes esame Jėzaus šeima, esame motina, tėvas, brolis ir sesuo“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.