2015-01-27 17:54:00

Popiežiaus žinia Gavėnios proga: Sustiprinkite savo širdis


Šventojo Sosto spaudos salėje buvo pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų Gavėnios proga (visas vertimas - katalikai.lt). Jos tema – apaštalo šv. Jokūbo raginimas: „Sustiprinkite savo širdis“ (Jok 5,8). Šiemet Gavėnios liturginis laikotarpis prasidės Pelenų trečiadieniu vasario 18 d. ir pasibaigs Didžiąja Savaite ir Velykomis, kurios šiemet bus švenčiamos balandžio 5 d.

Vis mes Dievui svarbūs, visi esame jo širdy, jis mus visus pažįsta vardu, visais mumis rūpinasi, visų mūsų eina ieškoti, jei nuo jo nutolstame, - rašo popiežius Pranciškus savo žinioje, skelbiamoje artėjančios šiemetinės Gavėnios proga. Dievas nori, kad ir mes atsilieptume meile. Jis neprašo to ko mes neturime. Jis prašo tas pačios meilės, kuria jis mus myli. „Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo“ (1 Jn 4,19), sako apaštalas Jonas. Kaip mus mylintis Viešpats nėra abejingas tam kas su mumis dedasi, taip ir mes kiekvienas esame pašaukti rūpintis šalia mūsų esančiais žmonėmis, dalintis iš Dievo gauta meile su visais ką sutinkame save kelyje, padėti jiems, ypač tiems, kurie kenčia.

Popiežius atkreipia dėmesį, kad kai mes patys jaučiamės gerai, kai mums nieko netrūksta, tuomet dažnai užmirštame kenčiantį artimą, patogumas ir sotumas atima iš mūsų sugebėjimą matyti kitų žmonių bėdas. Šiai piktojo pagundai vis dažniau žmonės nesugeba atsispirti, tai pasaulinio masto pagunda. Dėl to popiežius ir šia proga primena abejingumo globalizaciją – vieną didžiausių žmogaus egoizmo sukurtų problemų.

Tik tas žmogus, kuris leidžia, kad Viešpats jam nuplautų kojas, turės „dalį“ su Juo (plg. Jn 13,8), tai yra gali kartu su Jėzumi rūpintis kenčiančiu žmogumi. Nesugebės padėti kitam žmogui tasai kas lieka užsidaręs savyje, kas atsitveria nuo šalia esančio žmogaus. Nesugebės padėti kitam žmogui ir krikščionis, kuriam svetima kojų nuplovimo patirtis, tai yra tasai, kuriam svetima prie žmonijos skurdo pasilenkiančio Dievo meilė. Turime leisti, kad Viešpats mums nuplautų kojas. Turime prisileisti prie gydančios jo meilės. Tai gali įvykti Bažnyčioje, - rašo Pranciškus. Bažnyčioje krikščionis gali leisti, kad Dievas jį apvilktų savo gerumu ir gailestingumu, idant ir jis savo ruožtu tarnautų kitiems žmonėms.

Pasak Pranciškaus, pagrindinis priešnuodis abejingumui yra krikščionių solidarumas, kuris remiasi tikėjimu, kad visi esame to paties kūno, Bažnyčios nariai. „Todėl jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai“ (1 Kor 12,26), moko šv. Paulius.

Šiemetinė Gavėnia tebūnie proga labiau subrandinti savęs kaip vieno kūno narių suvokimą, - linki Pranciškus. Ar mes savo bažnytinėse bendruomenėse gyvename kaip vieno kūno nariai? Ar sugebame priimti Dievo dovanas ir dovanoti kitiems tai ką patys gavome? O gal mes paistome apie visuotinę meilę, kai tuo tarpu Lozorius sėdi prie užtrenktų mūsų namų durų? Gavėnia tebūnie konkrečios artimo meilės liudijimo metas. Per Gavėnią žemiškoji Bažnyčia tesivienija su dangiškąja ir, kaip rašė šventoji Teresėlė, - abi – keliaujančioji ir  šlovingoji – tepadaro, kad niekas žemėje nedejuotų ir nekentėtų.

Bažnyčia pačia savo prigimtimi yra misionieriška, tai yra ne užsidariusi savyje, bet siunčiama pas visus žmones. Visa bendruomenė ir kiekvienas atskiras jos narys yra pašauktai malda ir artimo meilės darbai pasipriešinti abejingumo pagundai ir širdimi atsiversti į Viešpatį, kad jis sutvirtintų kiekvieno mūsų gailestingumą, atidumą ir dosnumą kitiems, kad padėtų nebūti užsidariusiems savyje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.