2015-01-27 10:49:00

Popiežius Pranciškus: Gyvenkime tikėjimu


Pirmadienį Bažnyčia liturgijoje minėjo šventuosius Timotiejų ir Titą, pirmojo amžiaus Bažnyčios vyskupus, apaštalo šv. Pauliaus mokinius. Mišių pirmajame skaitinyje skambėjo savo mokiniui šv. Pauliaus rašyto Antrojo laiško Timotiejui ištrauka. Jame Paulius labai paprastai ir aiškiai primena, kad Timotiejui nuoširdų tikėjimą perdavė jo motina ir senelė.

Mamos ir močiutės perduoda tikėjimą, sakė Pranciškus. Tikėjimas pats savaime yra dovana. Jo negalima išmokti. Galima išmokti daugybę dalykų apie tikėjimą, apie jo turinį, tačiau tai kad mes tikime ne nuo mūsų priklauso. Tikėjimas yra Šventosios Dvasios dovana, kuri yra svarbesnė už bet kokias mūsų pastangas. Ir šią dovaną mums perduoda mūsų mamos ir močiutės.

Paulius ragina Timotiejų branginti gautas Dvasios dovanas, saugoti tikėjimą nuo pagonių apkalbų ir nuo supasaulėjimo pagundų. Kiekvienas kas tiki yra gavęs tikėjimo dovaną ir jo pareiga ją saugoti.

„Jei mes kiekvieną dieną nesaugome ir negaiviname šios Dievo dovanos, tikėjimas silpsta, tampa tarsi atskiestas, virsta tik kultūra. „Taip, taip, aš esu krikščionis, kaipgi ne, esu...“ Tačiau tai viso labo tik kultūra. Tik išmanymas, tik žinojimas. „Aš gerai išmanau tikėjimo reikalus, visą katekizmą“. Kaip tu tikėjimu gyveni? Tai svarbiausia saugant šią malonę, šią dovaną: ja gyventi“.

Gyventi tikėjimu, pasak Pauliaus, mums trukdo du dalykai: baimė ir gėda. „Dievas gi mums davė ne baimės dvasią. Baimės dvasia prieštarauja tikėjimo dovanai, neleidžia jai augti, didėti. O gėda tai ta nuodėme, kuria nusidedame kai sakome: „Aš turiu tikėjimą, bet jį slepiu, kad per daug nesimatytų... Tai tas rožinis vandenėlis, kuriuo truputi apsišlakstau, bet tik truputį, nes man gėda.“  Ne, brangieji, tai ne tikėjimas. Neturi būti nei baimės, nei gėdos.  Tad kas gi yra tikėjimas? Tai dvasios, meilės ir protingumo jėga. Toks turi būti tikėjimas“. Protingumo dvasia, - paaiškino Pranciškus, - tai suvokimas, kad negalime daryti visko ko norime. Protingumas – tai kelių ir būdų skelbti tikėjimą kitiems paieškos.

„Prašykime Viešpatį malonės, - baigė homiliją Pranciškus, - kad mūsų tikėjimas būtų nuoširdus, kad jis netaptų derybų objektu, priklausomai nuo susiklostančių aplinkybių. Stenkimės kiekvieną dieną gyventi šia dovana ir prašykime, kad Šventoji Dvasią mumyse ją gaivintų“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.