2015-01-27 17:00:00

Popiežiaus liturgijų kalendorius


 

Popiežius Pranciškus taip pat šiemet vadovaus Velykų tridienio apeigoms, Kryžiaus kelio apmąstymams prie Koliziejaus ir suteiks velykinį palaiminimą „Urbi et orbi“. Tai jau trečias kartas, kad popiežius Pranciškus vadovaus visoms įprastinėms priešvelykinėms ir velykmečio apeigoms nuo Verbų sekmadienio kovo 29-ąją iki Atvelykio sekmadienio balandžio 12-ją. Pastarosios apeigos įvyks Vatikano bazilikoje arba priešais ją Šv. Petro aikštėje.

Pranciškaus šiemet aukosimos Atvelykio, arba Gailestingumo sekmadienio Mišios bus ypatinga šventė pasaulio armėnų katalikų bendruomenei. Popiežiaus Mišios armėnų apeigų tikintiesiems balandžio 12 dieną Vatikano bazilikoje prasidės 10 val., nurodoma antradienį Popiežiaus liturginių apeigų vadovo paskelbtame kalendoriuje.

Kovo 21-ąją Šventasis Tėvas bus išvykęs iš Romos; lankysis Neapolyje ir Pompėjoje. Taip pat bus išvykęs iš savo vyskupijos Gavėnios rekolekcijoms, kurios kaip pernai įvyks Aričioje, Romos provincijoje, nuo sekmadienio vasario 22 iki penktadienio, vasario 27 d.

Štai kiti svarbūs Popiežiaus liturginio kalendoriaus įvykiai:

Pirmadienis, vasario 2 d: Mišios Pašvęsto gyvenimo nariams Vatikano bazilikoje 17.30 val.

Šeštadienis, vasario 14d: Kardinolų skyrimo ir šventųjų paskelbimo Eilinė vieša konsistorija Vatikano bazilikoje 11 val.

 

Sekmadienis, vasario 15: Mišios su naujais kardinolais Vatikano bazilikoje 10 val.

Vasario ir kovo mėnesiais popiežius aplankys dvi Romos vyskupijos parapijas, aukos sekmadienio Mišias Arkangelo Mykolo „a Pietralata“ parapijoje vasario 8 d. ir Švč. M. Marijos Išganytojo Motinos „a Tor Bella Monaca“ parapijoje kovo 8 d.

Vasario 18 dieną prasideda Gavėnia. Šventasis Tėvas Pranciškus tą dieną vadovaus Pelenų trečiadienio Atgailos procesijai ant Aventino kalvos Romoje (pradžia 16.30) ir ten pat vadovaus Mišioms Šv. Sabinos bazilikoje (pradžia 17 val). Be to, Pranciškus taip pat šiemet vadovaus Atgailos pamaldoms kovo 13 dieną Vatikano bazilikoje.

Atgailos pamaldos – tai Pranciškaus įvesta naujovė, pirmą kartą švęsta pernai tiek Romoje, tiek kitose vyskupijose visame pasaulyje. Atgailos pamaldos, arba „24 valandos Viešpačiui“ yra skirtos susitaikymui su Viešpačiu, jo gailestingumo apmąstymui. Jos taip pat šiemet įvyks penktadienį prieš IV Gavėnios sekmadienį. Šiemet „24 valandos Viešpačiui“ kovo 13-ąją sutampa su Šventajam Tėvui reikšminga sukaktimi: Pranciškaus išrinkimo popiežiumi antrosiomis metinėmis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.