2015-01-27 10:59:00

Maldų savaitės už krikščionių vienybę užbaigimas Vilniuje


Sekmadienį, kovo 25 d., Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje ekumeninėmis pamaldomis užsibaigė maldų už krikščionių vienybę savaitė. Pamaldose dalyvavo trijų konfesijų vyskupai: arkivyskupas Gintaras Grušas, Liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis bei ortodoksų vyskupas Inokentijus kartu su savo bažnyčių kunigais. Į bendrą maldą įsijungė ir graikų apeigų katalikų, metodistų, Naujojo Testamento baptistų, Laisvųjų krikščionių konfesijų dvasininkai. Ekumeninių pamaldų tema: „Duok man gerti“. Šis epizodas iš Jėzaus pokalbio su samariete prie šulinio liudijo visų krikščionių vieną didelį troškulį Kristaus, kuris vienintelis gali mus  atgaivinti ir pagirdyti. Prie altoriaus simboliškai buvo padėti vandens ąsočiai, kurie simbolizavo Samarietės ir Jėzaus susitikimo „šulinį“, o šiandien ir mūsų visų susitikimą trokštant Gyvojo vandens šaltinio – Kristaus.

Įžangos žodį tarė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas: „Praeitais metais daug darbų nuveikėme kartu: surengėme žygį už šeimą, dalyvavome konferencijose, meldėmės kartu. Tai rodo, kad mūsų bendrystė auga. Mūsų bendri sąlyčio taškai – mūsų bendros vertybės - ginti šeimą, gyvybę, o labiausiai mus vienija pats Jėzus Kristus. Melstis kartu, prašyti  Dievo žodžio, Jo palaimos – mūsų ekumeninės kelionės esmė. Melskimės, kad Šventosios Dvasios vedami mes vis labiau artėtume link Kristaus ir Jo Bažnyčios“.

Pamaldų metu buvo giedamos giesmės, visi krikščionys kalbėjo atgailos maldą, kad ne visada stengėmės kurti vienybės ryšius su kitų konfesijų broliais. Po Dievo žodžio skaitymo Kazimiero bažnyčios rektorius kunigas Rytis Gukšnys pasakė homiliją: „Mes turime ieškoti tarpusavyje ne kas mus skiria, o kas mus jungia. O mus jungia Jėzus Kristus, bendras krikštas, tikėjimas, bendra užduotis – eiti į pasaulį skelbti Gerąją Naujieną. Popiežius Pranciškus kviečia eiti į paribius, kurti gražesnį pasaulį. Vilniuje iš 400 000 pakrikštytųjų tik 100 000 kreipiasi į Kristų, o kiti dar ieško Dievo meilės. Mes kartu galime padidinti tikinčiųjų skaičių šiame mieste“. Žmonės, kurie nepriklauso mūsų tradicijoms, yra raktas į mūsų darbų sėkmę.“

Po homilijos visi susirinkę krikščionys išpažino bendrai Tikėjimo išpažinimą, įsijungė į visuotinę maldą. Bendras ramybės palinkėjimas taip pat sujungė skirtingų tradicijų tikinčiuosius. Pamaldas užbaigė bendra vienybės malda ir siuntimas, kad neštume Kristaus ramybę ir taiką į pasaulį, kad nenuilstume nuolat kurti mūsų vienybės tiltus.

Renata Žiūkaitė
All the contents on this site are copyrighted ©.