2015-01-26 15:02:00

Pradedama Fokoliarų judėjimo įkūrėjos Chiaros Lubich beatifikacijos byla


Fraskačio vyskupas Raffaello Martinelli paskelbė, kad pradedama Fokoliarų judėjimo įkūrėjos Chiaros Lubich skelbimo palaimintąja byla. Bylos procesas bus iškilmingai pradėtas sausio 27 dieną Fraskačio katedroje. Šioje vyskupijoje Chiara Lubich pragyveno didžiąją gyvenimo dalį, čia mirė prieš šešetą metų. 

Sylvia Lubich (toks buvo jos tikrasis vardas) gimė 1920 m. Trente. Vėliau, Antrojo Pasaulinio karo metu per Trento bombardavimą išgyvenusi ryškų atsivertimą, ji pasirinko Chiaros vardą, taip pagerbdama Šv. Klarą iš Asyžiaus. Į mažas grupeles ji būrė draugus, kad šie padėtų stokojantiems ir reikalingiems pagalbos. Taip atsirado fokoliarai – pasauliečių judėjimas, skatinantis taikų sambūvį. Judėjimas sparčiai plito, dabar visame pasaulyje jis turi apie 100 000 narių. 

Chiara Lubich tapo artima šv. Jono Pauliaus II patarėja, kuris paskyrė ją stebėtoja įvairiuose Vyskupų Sinodo asamblėjose. Po jos mirties 2008 m. popiežius Benediktas XVI pavadino ją „didžiulės dvasinės šeimos, kuri rūpinasi daugybe evangelizacijos sričių, steigėja“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.