2015-01-26 16:04:00

Šeimų sinodas: Šeimos gyvenimas yra palaima visiems


Gyvename nepaprastu istoriniu laikotarpiu: pats Popiežius prašo padėti jam spręsti pastoracines problemas. Ir mes esame jam už tai dėkingi, pažymėjo Airijos vyskupas Liam MacDaid, laiške kreipdamasis į šeimas. Ganytojas priminė, jog spalio mėnesį Vatikane įvyks eilinis šeimos Sinodas ir kad liko nedaug laiko jam pasirengti. Sinodo sekretoriatas laukia atsakymų į klausimyną, pagal kurį parengs Sinodo darbo dokumentą (Instrumentum laboris).

Sinodo gairių projektas (Lineamenta) ir prie jų pridėtas klausimynas buvo išplatinti prieš pusantro mėnesio, gruodžio 9 d., su prašymu atsakymus pateikti Sinodo sekretoriatui iki balandžio 15 d. Klausimyną gavo visos vietinės Bažnyčios ir vienuolinės kongregacijos pasaulyje.

Pasisakymai tebūna atviri ir sąžiningi. Popiežius trokšta išgirsti ką apie santuokos džiaugsmus ir skausmus mano jaunos sutuoktinių poros. Atsakant į klausimus svarbu pasvarstyti ar vietinė Bažnyčia patenkinamai palaiko susituokusias poras ir šeimas ir joms padeda. Juk mūsų gyvenimo ir santykių kokybė labai artimai susijusi su šeimos gyvenimu, kurį sugebame sukurti. Todėl šeimyninis gyvenimas yra palaima visiems. Atsakymai į klausimyną turėtų padėti sutvirtinti ir atnaujinti šeimų pastoraciją, kad kiekvienas asmuo suvoktų, kad gyvenimas yra gėris, pažymėjo vysk. Liam MacDaid, Airijos episkopato Santuokos ir šeimos komiteto pirmininkas.

Panašiai paragino Šveicarijos katalikų ganytojai, atskirai paprašę visų tikinčiųjų, kunigų, kitų pastoracijos darbuotojų ir visų Sinodo procese dalyvaujančių asmenų tęsti sinodinę kelionę ir ieškoti dialogo svarstant atvirus klausimus. Visi tesijaučia laisvi nuspręsdami kokią nori suteikti dialogui formą. Pasak Šveicarijos vyskupų, nors neliko daug laiko, pageidautina, kad susitikimus šeimos tema surengtų parapijos, sielovados centrai, dekanatai, bažnytiniai sąjūdžiai, bendruomenės ir grupės, nes labai svarbu padėti Sinodui atsižvelgti į visų pastabas ir nusistatymus. Subrandinkite juos tikėjimo šviesoje, neaplenkdami visų sunkumų ir iššūkių, su kuriais nūdieną susiduria šeimos, parašė sekmadienį išplatintame pareiškime Šveicarijos vyskupų konferencija.

Vyskupų eilinis Sinodas apie šeimą Vatikane tęsis tris savaites, spalio 4-25 dienomis. Jo tema „Šeimos pastoracijos iššūkiai evangelizavimo kontekste“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.