2015-01-26 10:48:00

«De la conflict, la comuniune»: dialogul dintre catolici și luterani


RV 26 ian 2015. În contextul Săptămânii de rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, care se desfășoară anual de la 18 la 25 ianuarie, Federația Mondială Luterană și Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor au anunțat pregătirea unei manifestări ecumenice comune în 2016, în cadrul inițiativelor care marchează împlinirea, în 2017, a 500 de ani de la Reforma protestantă: informează cotidianul Sfântului Scaun «L’Osservatore Romano».

Astfel, în toamna anului 2016, cele două instituții reprezentative pentru partea luterană și Biserica Catolică, drept continuare a procesului lansat de documentul comun ”De la conflict, la comuniune”, în iminența celui de al cincilea centenar al Reformei în 2017, sprijină participarea la o manifestare ecumenică comună. Anul 2017 marchează și împlinirea a cinci decenii de dialog ecumenic între Federația Mondială Luterană și Biserica Catolică.

Atmosfera spirituală a Săptămânii  de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor a încurajat cele două foruri să aducă în atenția opiniei publice și a respectivilor interlocutori ecumenici lansarea unor dialoguri privind detaliile manifestării care se va desfășura cu un an înainte de jubileul Reformei. Manifestarea comună din 2016 va scoate în evidență progresele ecumenice consolidate dintre catolici și luterani, ilustrate în documentul comun ”De la conflict, la comuniune. Comemorarea comună luterano-catolică a Reformei în anul 2017”.

Publicat în 2013 de Comisia Luterano-Catolică pentru Unitate, documentul reprezintă prima încercare a celor doi interlocutori de a descrie împreună, la nivel internațional, istoria Reformei. Documentul citează punctele teologice controversate ale Reformei din secolul al XVI-lea și reparcurge progresele ecumenice ale acesteia. Cuprinde, în același timp, cinci imperative ecumenice pentru dialogul și mărturia comună. Același document se află la baza unei elaborări comune a textului liturgic care se dorește să ajungă atât în diecezele catolice cât și în comunitățile luterane din lumea întreagă.

Documentul ”De la conflict, la comuniune” este rodul activității ecumenice teologice care de mai multe decenii continuă între catolici și luterani. Din acest cadru face parte și cunoscuta ”Declarație comună privind doctrina îndreptățirii”, semnată la 31 octombrie 1999 de Federația Luterană Mondială și de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor, care dă mărturie pentru ajungerea unui consens cu privire la adevărurile fundamentale din doctrina îndreptățirii.

Locul manifestării ecumenice comune din 2016, numele celor care vor interveni și lista participanților vor fi cunoscute la timpul cuvenit.

”Unul din principiile la care ține Federația Luterană Mondială în celebrarea jubileului Reformei este responsabilitatea ecumenică. Suntem bucuroși, prin urmare, de această ocazie, pentru a reflecta la aprofundarea dialogului cu Biserica Romano-Catolică, dialog care se desfășoară de multă vreme, și pentru a programa o manifestare comună în așteptarea jubileului Reformei din 2017. Documentul «De la conflict, la comuniune» ne oferă o bază solidă în acest scop” a spus secretarul general al Federației Luterane Mondiale, pastorul Martin Junge.

La rândul său, cardinalul Kurt Koch, președintele departamentului vatican pentru unitatea creștinilor, a declarat: ”Dacă și în timpurile noastre luteranii și catolici își îndreaptă împreună atenția spre centralitatea căutării lui Dumnezeu și a centralității lui Cristos, atunci o comemorare ecumenică a Reformei devine posibilă, și nu doar într-un sens pragmatic, ci mai ales în sensul profund al credinței în Cristos cel răstignit și înviat, pe care Luter a făcut-o din nou să strălucească. Cu această ocazie, după cum spunea papa Francisc, «luteranii și catolici vor avea posibilitatea pentru prima dată să împărtășească una și aceeași comemorare ecumenică în lumea întreagă, nu în forma unei celebrări triumfale, ci ca mărturisire a credinței noastre comune în Dumnezeu Unul și Întreit». Aceasta este îndatorirea care se prospectează în timpurile noastre și pe care – a încheiat cardinalul Koch – o putem înfrunta numai împreună”.

(rv – A. Dancă) 
All the contents on this site are copyrighted ©.