2015-01-25 19:46:31

Svätý Otec na Anjel Pána: Nech sa Ježišov smäd po jednote stane naším smädom


Vatikán 25. januára - V dnešnú tretiu nedeľu v cezročnom období, na ktorú pripadá aj sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla, Svätý Otec pri poludňajšom stretnutí s veriacim pripomenul končiaci sa týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Vzhľadom na vývoj situácie na Ukrajine apeloval, aby bol obnovený dialóg a ukončená nevraživosť. Vyzval tiež k solidarite v súvislosti s dnešným Svetovým dňom chorých na malomocenstvo. V príhovore pred modlitbou Anjel Pána vyšiel z úryvku Evanjelia podľa Marka o začiatku Ježišovho ohlasovania Božieho kráľovstva v Galilei po uväznení Jána Krstiteľa.

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnešné evanjelium predstavuje začiatok Ježišovho kázania v Galilei. Sv. Marek zdôrazňuje, že Ježiš začal kázať «potom, ako Jána [Krstiteľa] uväznili» (1,14). Práve vo chvíli, keď bol prorocký hlas Krstiteľa, ktorý oznamoval príchod Božieho kráľovstva, umlčaný Herodesom, Ježiš začína chodiť cestami svojej krajiny, aby všetkým, najmä chudobným, priniesol «Božie evanjelium» (tamtiež). Ježišovo ohlasovanie je podobné Jánovmu, s hlavným rozdielom, že Ježiš už neukazuje na ďalšieho, ktorý má prísť. Ježiš sám je naplnením prísľubov, on sám je tou „dobrou zvesťou“, ktorej máme veriť, prijať ju a odovzdávať ľuďom všetkých čias, aby aj oni zverili svoju existenciu jemu. Sám Ježiš Kristus je tým živým Slovom, pôsobiacim v dejinách. Kto ho počúva a nasleduje, vstupuje do Božieho kráľovstva.

Ježiš je naplnením Božích prisľúbení, pretože on dáva človeku Svätého Ducha, „živú vodu“, ktorá hasí smäd nášho nepokojného srdca, hladného po živote, láske, slobode, pokoji, smädného po Bohu. Koľkokrát cítime, alebo sme pociťovali smäd nášho srdca. On sám to zjavil Samaritánke, ktorú stretol pri Jakubovej studni, keď jej povedal: «Daj sa mi napiť» (Jn 4,7). Práve tieto Kristove slová, adresované Samaritánke, boli témou tohto Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa dnes končí. Dnes večer sa s veriacimi Rímskej diecézy a so zástupcami rôznych cirkví a cirkevných spoločenstiev zhromaždíme v Bazilike svätého Pavla za hradbami, intenzívne prosiac Pána, aby posilnil naše úsilie o plnú jednotu všetkých kresťanov. Je nepekné, že sú kresťania rozdelení. Ježiš nás chce zjednotených: jedno telo. Naše hriechy, naša história, nás rozdelili, a preto sa musíme mnoho modliť, aby nás sám Duch Svätý znovu zjednotil.

Keď sa Boh stal človekom, prijal za svoj náš smäd, nielen po vode materiálnej, ale predovšetkým smäd po plnohodnotnom živote, živote oslobodenom od otroctva zla a smrti. Súčasne svojím vtelením Boh vložil svoj smäd – pretože aj Boh má smäd – do srdca človeka, Ježiša Nazaretského. Takže v Kristovom srdci sa stretá smäd ľudský a božský. A túžba po jednote svojich učeníkov je súčasťou tohto smädu. To nachádzame vyjadrené v modlitbe k Otcovi pred umučením: «Aby všetci boli jedno» (Jn 17,21). To je to, čo chcel Ježiš: jednota všetkých! Diabol, ako vieme, je otcom rozdelenia, je tým, kto stále rozdeľuje, stále robí vojny a veľa zla.

Nech sa tento Ježišov smäd stáva čoraz viac aj naším smädom! Naďalej sa preto modlime a usilujme o plnú jednotu Kristových učeníkov v istote, že on sám je s nami a posilňuje nás mocou svojho Ducha, aby sa tento cieľ približoval. A zverujme túto našu modlitbu materskému príhovoru Panny Márie, Matky Kristovej a Matky Cirkvi, aby nás ona ako dobrá matka všetkých zjednotila.“ (Preklad Slovenská redakcia VR)


Po modlitbe Anjel Pána a požehnaní Svätý Otec pokračoval apelom v súvislosti so situáciou na Ukrajine : „Sledujem s hlbokým znepokojením zostrovanie zrážok na východnej Ukrajine, ktoré naďalej spôsobujú mnohé obete medzi civilným obyvateľstvom. Popri uistení o mojich modlitbách za všetkých, ktorí trpia, obnovujem naliehavú výzvu, aby sa nanovo začalo so snahou o dialóg a o ukončenie akejkoľvek nevraživosti.“

Pápež František tiež pripomenul dnešný Svetový deň chorých na malomocenstvo: Vyjadrujem svoju blízkosť všetkým ľuďom, ktorí trpia touto chorobou, ale aj tým, ktorí sa o nich starajú, a tým, ktorí bojujú, aby boli odstránené príčiny tejto nákazy, teda životné podmienky nedôstojné človeka. Obnovme náš záväzok solidarity s týmito bratmi a sestrami!“

Medzi pútnikmi na Námestí sv. Petra sa osobitne vynímala filipínska komunita, žijúca v Ríme, ktorá dávala najavo svoju prítomnosť množstvom bielo-modro-červených vlajok. Svätý Otec im v nadväznosti na práve ukončenú návštevu Filipín venoval tento pozdrav: „Najdrahší, filipínsky ľud je obdivuhodný pre svoju silnú a radostnú vieru. Nech je Pán vždy oporou aj pre tých, ktorí žijú ďaleko od domova. Veľká vďaka za vaše svedectvo! A vďaka aj za všetko dobro, ktoré konáte u nás, pretože vy zasievate u nás vieru, dávate pekné svedectvo viery. Veľká vďaka!“

Nakoniec sa pápež obrátil na chlapcov a dievčatá z Katolíckej akcie Ríma, ktorých dvaja zástupcovia stáli dnes vedľa Svätého Otca v okne Apoštolského paláca: Milé deti, aj v tomto roku, v sprievode kardinála vikára a Mons. Mansueta, ste v hojnom počte prišli na konci vašej ‚Karavány pokoja‘. Ďakujem vám a povzbudzujem vás, aby ste radostne napredovali kresťanskou cestou, prinášajúc všetkým Ježišov pokoj. A teraz počúvajte posolstvo, ktoré budú čítať vaši tu vedľa mňa.“ [Čítanie posolstva]

„Vďaka, chlapci a dievčatá! Prajem vám všetkým peknú nedeľu a dobrú chuť k obedu. A prosím, prosím, nezabúdajte sa za mňa modliť. Dovidenia!“ -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.