2015-01-25 16:57:00

Pranciškus: „Blogai, kad krikščionys pasidalinę“. Sekmadienį popiežius taip pat prašė nutraukti kovas Ukrainoje


Sekmadienio vidudienį, prieš Viešpaties Angelo maldą, kalbėdamas keliems tūkstančiams tikinčiųjų susirinkusių į Šv. Petro aikštę, popiežius Pranciškus šios dienos Evangeliją apie pirmųjų apaštalų pašaukimą susiejo su šiomis dienomis švęsta ir šį sekmadienį pasibaigusia maldų savaite už krikščionių vienybę.

Šio sekmadienio Evangelija pasakojo apie Jėzaus veiklos Galilėjoje pradžią. Evangelistas Morkus pabrėžia, kad Jėzus pradėjo mokyti po to kai Jonas Krikštytojas buvo suimtas.  Nuo to akimirkos kai Erodas nutildė Jono balsą, Jėzus pradeda skelbti žmonėms Dievo Gerąją Naujieną. Tarp Jono ir Jėzaus mokymo yra panašumų, tačiau yra ir esminis skirtumas: Jonas kalbėjo apie po jo ateisiantį kitą už jį didesnį ir Jėzus yra to pažado išsipildymas. Pats Jėzus yra Geroji Naujiena, kurią reikia tikėti ir priimti.

Jėzus yra pažadų išsipildymas, nes tai jis dovanoja žmogui Šventąją Dvasią, kuri yra gyvasis vanduo, nuraminantis mūsų širdį, ištroškusią gyvenimo, laisvės, meilės, taikos – ištroškusią Dievo. Tai jis atskleidė ir prie Jokūbo šulinio sutiktai samarietei, kurią prakalbino žodžiais: „duok man gerti“. Popiežius priminė, kad kaip tik šie žodžiai buvo šiemetinės maldų už krikščionių vienybę savaitės tema, ir linkėjo, kad Jėzaus vienybės troškimas būtų ir visų mūsų didžiausias troškimas. „Blogai, kad krikščionys yra pasidalinę. Jėzus nori, kad būtume vieningi, kad būtume vienas kūnas. Mūsų nuodėmės, mūsų istorija mus padalino. Dėl to turime karštais melstis, kad Šventoji Dvasia mus vėl suvienytų“, - kalbėjo Pranciškus.

Po vidudienio maldos, popiežius pasveikino Romoje gyvenančių filipiniečių bendruomenę, prisimindamas susitikimus su jų tautiečiais neseniai vykusios savo kelionės į jų šalį metu. Popiežius taip pat pasveikino Italijos katalikų akcijos vaikus, surengusius „Taikos karavaną“. Du vaikai, Sara ir Matteo, pasirodę kartu su popiežiumi Vatikano rūmų lange, perskaitė taikos žinią ir po to aikštėje buvę vaikai paleido į dangų „taikos balionėlius“.

Sekmadienį popiežius Pranciškus paminėjo ir padėtį Rytų Ukrainoje. „Su dideliu susirūpinu stebiu Rytų Ukrainoje paūmėjusius susirėmimus, dėl kurių žūsta daug civilių gyventojų. Melsdamasis už visus kenčiančiuosius, dar kartą labai prašau bandyti atkurti dialogą ir nutraukti kovas“.

Galiausiai Popiežius priminė šį sekmadienį minėtą Pasaulinę kovos su raupsų liga dieną, išreiškė savo artumą visiems sergantiems šia liga, taip pat dėkojo ir drąsino visus, kas rūpinasi sergančiaisiais, kas stengiasi užkirsti kelią ligos plitimui, visų pirma padėdami kurti žmogaus oriam gyvenimui reikalingas sąlygas. Būkime solidarūs su šiais mūsų broliais, - sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.