2015-01-25 14:26:00

Popiežius priėmė kongreso „Dignitas connubii“ dalyvius


Šeštadienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė tarptautinio kongreso apie santuokos orumą dalyvius. Kongresą surengė Popiežiškojo Grigaliaus universiteto kanonų teisės fakultetas minint dokumento „Dignitas connubii“ paskelbimo dešimtmetį. Šiose instrukcijose pateikiamos normos, į kurias turi atsižvelgti santuokos bylas nagrinėjantys bažnytiniai tribunolai. Pasveikinęs kongreso rengėjus ir dalyvius, kurie susirinko iš įvairių pasaulio šalių, popiežius pabrėžė, kad jų gausus dalyvavimas atrodo tarsi kilnus atsakymas į įtampas, kurias jaučia kiekvienas tikras tribunolų pareigūnas dėl sielų gerovės.

Tai parodo, koks yra svarbus dokumentas „Dignitas connubii“, kuris skirtas vietinių tribunolų pareigūnams: tai naudingas vadovas, padedantis užtikrinti, kad santuokų bylų nagrinėjimo procesas būtų patikimas ir greitas. Šių instrukcijų pažinimas ir naudojimas ir ateityje padės tribunolų pareigūnams sutrumpinti proceso eigą, kuris dažnai sutuoktiniams būna ilgas ir varginantis. Iki šiol nebuvo ištirtos visos galimybės,  kurias instrukcijos gali suteikti greitai proceso eigai, kurioje nebūtų jokių savitikslių formalizmų; negalima atmesti ir tolesnių įstatyminių priemonių, kurios siektų to paties tikslo, kalbėjo popiežius.

Popiežius priminė tikrą ir tinkamą santuokos gynėjo indėlį santuokiniame procese. Jo dalyvavimas ir ištikimas užduoties vykdymas neturi įtakos teisėjui, tačiau skatina jo sprendimo nešališkumą, pateikiant argumentus už ir prieš santuokos negaliojimo paskelbimą.

Baigdamas audienciją Šventasis Tėvas pavedė Švč. Marijai, Išminties Sostui, tolesnį susitikimo dalyvių gilinimąsi bei apmąstymus apie tai, ko Viešpats nori sielų gerovei. „Jums ir jūsų kasdieniam darbui meldžiu Šventosios Dvasios šviesos“, sakė popiežius, suteikdamas apaštalinį palaiminimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.