2015-01-25 14:19:00

Popiežiaus laiškas būsimiems kardinolams: Esate pašaukti tarnystei


Popiežius Pranciškus parašė laišką būsimiems kardinolams, kurie vasario 14-osios iškilmingos konsistorijos metu bus priimti į Kardinolų kolegiją. Kaip žinoma, tą dieną kardinolais taps dvidešimt Bažnyčios ganytojų. Penkiolika naujų kardinolų turės teisę dalyvauti konklavoje; penki, peržengę 80 metų amžiaus ribą, kardinolystės suteikimu pagerbiami už nuopelnus Bažnyčiai.

Brangusis brolis, - asmeniškai į kiekvieną būsimą kardinolą kreipiasi popiežius, - Viešpats, tarpininkaujant Bažnyčiai, dar tave kviečia naujai tarnystei. Širdyje maldoje pamąstyk apie Jėzaus apaštalams pasiūlytus žodžius: „Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti“ (Lk 17,10). Sunku nuolankiai tarnauti kai kardinolystė suprantama kaip premija, kaip karjeros viršūnė, kaip galia ir pranašumas. Dėl to reikia vengti tokio požiūrio, o kardinolystę reikia suprasti kaip inkardinavimą Romos vyskupijoje ir Viešpaties Prisikėlimo liudijimą, jei reikia – iki kraujo praliejimo.

Daug žmonių džiaugiasi šiuo tavo pašaukimu ir teisingai daro, nes kiekvienas krikščionis visada turi sugebėti džiaugtis. Tačiau tu šį pašaukimą priimk nuolankiai, neleisk įsibrauti supasaulėjimui, kuris apsvaigina labiau nei tuščiu skrandžiu geriama vynuogių degtinė, atneša pasimetimą ir atskiria nuo Kristaus kryžiaus.

Tad iki pasimatymo vasario 14-ąją. Pasiruošk malda ir pasninku, būk kupinas ramybės ir džiaugsmo. Ir, prašau, neužmiršk melstis už mane, - rašo Pranciškus kiekvienam iš dvidešimties būsimų kardinolų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.