2015-01-25 16:45:00

Popiežiaus žinia brazilų jaunimui: „Nepraraskite vilties, siekite didelių idealų“


"Nepraraskite vilties ir svajonių, esate vilties pranašai, esate visuomenės ir mūsų mylimos Bažnyčios dabartis. Jūs galite sukurti naują meilės civilizaciją“: taip rašo popiežius Pranciškus žinioje, skirtoje IX Brazilijos jaunimo sielodavos susitikimui, kuris šiomis dienomis vyksta Manause. Susitikimo vadovams adresuotame laiške popiežius kviečia jaunimą „rizikuoti ir siekti didelių tikslų“, nes „Viešpats mus išsirinko ne mažiems dalykams, bet dideliems“. 

Susitikimo tema: „Mokytojau, kur gyveni? Ateikite ir pamatysite!“ (Jn 1,  38-39), šis klausimas dvelkia kiekvieno žmogaus širdyje, ir šiandien jis beldžiasi į mūsų sąžinių duris: ko trokšti iš gyvenimo? Kokią prasme suteiki laikui? Ar galvoji apie savo ateitį ir ką gali nuveikti kitų labui? Visi šie klausimai, pasak popiežiaus, turi atsakymą: ateikite ir pamatysite. Tai Jėzaus atsakymas, kuris lieka pavyzdžiu visiems tiesos piligrimams.

Popiežius ragina jaunimą leisti Viešpačiui juos formuoti, gyventi su Juo, dalintis Jo gyvenimu, žvelgti Jo žvilgsniu. Praktiškai tai reikštų elgtis kaip mokiniams, kurie iš Mokytojo išmoko kaip vykdyti savo misiją „gydyti ligonius, pavalgydinti alkstančius, gyventi nuoširdžiai džiaugiantis, priimti silpnuosius ir atstumtuosius. Tai reiškia ir eiti į visas keturias Žemės puses skelbti aukščiausiąjį žmogaus pašaukimą, rūpintis žmogaus orumu, kurti santykius, paremtus auksine taisykle: „Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“, pripažinti, kad meilės civilizacija liudija tvarų sugyvenimą visuomenėje, rašo popiežius.

Žinios pabaigoje Šventasis Tėvas išreiškia viltį, kad jaunimas liudys savo gyvenimais išvaduotoją Kristų. „Bažnyčia jus myli“, baigia žinią popiežius (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.