2015-01-22 19:27:00

Popiežius Pranciškus policininkams: Saugokite artimą


Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė policininkus, tarnaujančius Italijos valstybinės policijos inspektorate prie Vatikano. Šis padalinys rūpinasi Vatikano išorine apsauga ir viešąja tvarka šv. Petro aikštėje ir jos prieigose. Šio padalinio pareigūnai taip pat lydi popiežių kelionėse į Italiją. Šiemet sukanka 70 metų nuo šio padalinio įkūrimo.

Horizonte matome žmoniją gąsdinančius šešėlius ir pavojus, - sakė Popiežius. Mes, krikščionys, esame pašaukti nebijoti, neprarasti drąsos ir pasitikėjimo, nes mūsų viltis remiasi tvirta uola – Dievo meile.  Tokia tvirta viltimi, pasak popiežiaus, turi remtis ir policininkų darbas. Jų darbas – tai viso pasaulio krikščionims labai svarbių vietų ir jas lankančių milijonų piligrimų apsauga. Kiekvienas žmogus, o ypač jūs, vykdantys labai atsakingą misiją, esate pašaukti sergėti savo artimą. Viešpaties akivaizdoje esame atsakingi už tai kiek gero padarėme savo artimui, - sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.